Vil DAB-mytene til livs

Av

Det offentlige ordskiftet om radiodigitaliseringen er preget av mange meninger – og mange oppfatninger ser ut til å ha etablert seg som sannheter. Nå kan du selv sjekke sant og usant. Informasjon om vedtak og bestemmelser i Norge og landene rundt oss er nå samlet på et eget nettsted slik at folk selv kan finne referanser til vedtak.

Nettstedet heter DABmytene.no – navnet referer til definisjonen som i dagligtaler knyttes til en myte: – en allmenn oppfatning som ikke er sann.