Mange venter med bilradio til slukking

Norsk radiolyttere foretrekker tradisjonell radio i bil, viser ny undersøkelse. Men mange vil vente med oppgradering til FM-slukking.

Av

Neste år går Norge inn i siste fase av det digitale radioskiftet. 61 prosent av lytterne er allerede på digitale plattformer og 66 prosent av husstandene har nå en DAB-radio.

Drøyt 730 000 nordmenn oppgir at de har DAB i bilen, men blant de som mangler sier hele 60 prosent at de vil vente med oppgradering til siste slutt. FM-nettet slukkes region for region gjennom 2017.

– Sammenlignet med teknologiskiftet på tv for noen år siden, har utskiftningen av radioapparatene kommet langt. Men når det gjelder bil ser vi mer av tendensen fra tv-skiftet, mange velger å utsette oppgraderingen helt til den gamle teknologien kobles ut, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge, som representere NRK, P4-gruppen og Bauer Media.

Flertallet foretrekker DAB

De som ikke allerede har DAB i bilen er spurt om hva de tenker å gjøre med FM-radioen. 41 prosent ønsker å oppgradere til DAB med adapter eller ny radio. 11 prosent oppgir at de skal bytte bil før FM slukkes. 10 prosent vil vente til de får mer kunnskap om hvordan det kan løses. Hele 26 prosent vet ikke eller har ikke svart hva de vil gjøre

– Det er opp til lyttere å bestemme hva de vil ha av utstyr i bilen – men den store majoriteten ønsker å høre radio på tradisjonelt via et radioapparat. Kun 11 prosent sier at de ikke lytter til radio eller har annen underholdning i bilen og at de dermed ikke vil foreta seg noe, sier Ole Jørgen Torvmark.

– Dette forteller oss også at det er behov for mye informasjon om hvordan man kan oppgradere bilradioen.

40 prosent ønsker å oppgradere radioen selv, mens 32 prosent ønsker hjelp fra merkeverksted.

I følge Digitalradioundersøkelsen er det nå 2 av 3 husstander som har en eller flere DAB-radio. Dette tilsvarer om lag 3,3 millioner DAB-radioer. DAB-apparater dominerer nå hjemmelyttingen fremfor FM-apparater. I bil er fremdeles FM-radio mest dominerende. 29 prosent av befolkningen oppgir at de har DAB-radio i bilen.

Skjermbilde 2016-05-03 kl. 21.44.33

INFOGRAFIKK Q1 16 BIL

———————————-

Bakgrunn

Norsk radio digitaliseres og neste år fullføres radioskiftet fra analog til digital radio. Gjennom 2017 slukkes riksdekkende FM-sendinger region for region. Slukkingen begynner i Nordland 11. januar og avsluttes i Troms og Finnmark 13. desember.

Digital radio mangedobler det nasjonale kanaltilbudet og gjør radiolytting enklere og fri for skurr. Mer enn 3 millioner nordmenn hører radio hver eneste dag.

Norge er ett av mange land som etablerer DAB-distribusjon. DAB-nettene i Norge har nå like høy befolkningsdekning som analoge nett, det vil i tiden fremover fremdeles pågå justeringer i nettene. Tunneler bygges ut med DAB i løpet av 2016. Mer på radio.no.

Skjermbilde 2016-05-03 kl. 15.14.15

Om undersøkelsen

Digitalradioundersøkelsen utføres av TNS Gallup og er den offisielle målingen av digital radiolytting. Undersøkelsen gjøres løpende og er vektet mot PPM, som er de offisielle lyttermålingene for radio.

Digitalradioundersøkelsen har fra oppstart i 2012 til og med utgangen 2015 fulgt en etablert metodikk med i hovedsak uendret spørreskjema. Fordi man er inne i det siste året før slukkingen av FM tar til, er det gjort endringer i spørsmål som innebærer visse metodiske justeringer.

Digitalradioundersøkelsen kartlegger bruk blant landets radiolyttere. SSBs Mediebarometer, som også berører digital radiobruk, kartlegger bruk i hele befolkningen, også de som ikke hører radio. SSBs Mediebarometer offentliggjøres årlig.