Flere nye DAB-sendere i drift

Nordland, Troms og Finnmark har fått bedre DAB-dekning flere steder. – Resultat av et møysommelig kartleggingsarbeid, sier Øyvind Vasaasen i NRK.

Av

Mer enn 130 nye NRK-sendere settes opp i justeringsarbeidet som nå pågår med DAB-nettene. To av tre nye sendere blir å finne i de tre nordligste fylkene.

– Denne sommeren er det kommet opp flere nye sendere, også i Nordland. Flere skal opp i tiden frem mot slukking. Nye sendere kommer opp som resultat av et møysommelig kartleggingsarbeid, som er gjennomført for å sikre god radiodekning fra nye DAB-nett, sier Vasaasen som er Avdelingsdirektør for Medieutspilling og Beredskap i NRK.

De nye senderne vil i stor grad bidra til bedre veidekning, men vil også gi mange hytte-eiere sterkere signaler. Både Lofoten, Senja, Tana og flere fjelloverganger er blant stedene som vil få forsterket DAB-dekning.

Nordland er det første fylket som skrur av riksdekkende FM-sendinger. Det skjer 11.januar 2017. Se tidligere omtaler av nye sendere i NordlandTroms og Finnmark.

Grundig kartlegging

NRK, P4-gruppen og Digitalradio Norge har i løpet av treårsperiode gjort en grundig kartlegging av DAB-dekningen, i takt med utbyggingen av sendernettet. Til nå har kringkasternes målebiler tilbakelagt enn 40.000 kilometer på norske veier. Det er kjørt mer enn 53 lengre måleturer over hele landet. (Oversikten kan lastes ned nederst på siden.) Norkring og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har foretatt egne målinger.

I samarbeid med Redningsselskapet er det også gjort målinger av DAB-signalene til havs. Målingene viser generelt god dekning og dekning mer enn 50 km ut fra land.

Ny teknologi – dine råd til bedre mottak

Mange lyttere henvender seg til kringkasterne med spørsmål om dekningen. I mange tilfeller kan opplevde problemer vise seg å ha utspring i helt andre forhold. Som et heldigitalt system fungerer DAB på mange områder annerledes enn FM.

Gå gjennom denne sjekklisten hvis radiomottaket er dårlig.

  1. Sjekk hvilken senderegion du mottar. Du vil motta gode radiosignaler dersom du hører på sendingene fra den regionen du befinner deg i. Dette kan du lese i kanalmenyen på radioen din. NRKs sendinger er fordelt på ulike frekvenser og dersom du befinner deg nær et frekvensskille eller passerer et skille må du sørge for at radioen fanger signalet fra nye frekvensregionen. Radioer gjør generelt sett dette selv, men har i bilradioer byttet navn til Service Following (i noen biler heter den også DAB to DAB eller DAB kanalforfølgelse). Dersom funksjonen ikke aktiveres risikerer man at radioen blir stille. Skulle man ha man en radio uten slik funksjon må man manuelt bytte frekvens i nye regioner.
  2. Gjør et kanalsøk  Husk å gjøre et kanalsøk dersom du har ny radio eller flytter radioen over større avstander som for eksempel til hytta. Dette vil hente inn kanalene i det området du befinner deg i. I noen radioer heter funksjonen “scan” eller “full scan” og ligger i hovedmenyen, mens noen radioer har en egen knapp som er lett å finne. På noen mottagere kan det også være nødvendig å nullstille radioen (let da etter factory reset).
  3. Sjekk antenna Husk at også DAB-radioer trenger antenne for å fungere. Trekk ut antennen og vær oppmerksom på at nye radionett kan medføre små endringer i dekningsforhold, som fordrer nye vinkler eller plasseringer av radioen. Feilmontert antenne i bil resulterer i dårlig mottak. Dette gjelder spesielt biladaptere.
  4. Sjekk kanalpakken der du bor Husk at kanaler har ulike dekning, også på DAB. Sjekk at kanalen du ønsker å høre på har dekning der du er. Oversikten finnes på radio.no/dekning.
Får spørsmål fra lyttere

De første FM-nettene slukkes om fem måneder og mange lyttere ønsker å vite mer om dekningen fra de nye radionettene.

– Det er fint at lytterne er opptatt av radio og vi tar henvendelsene på største alvor. Derfor er det også viktig å gi trygghet på at vi er godt i gang med tiltakene som skal ta alle trygt over på DAB, sier Vasaasen.

Spørsmål fra lytterne har dukket opp på flere nett-debatter og ble denne uken også løftet frem av Troms-politiker Torgeir Knag Fylkesnes (SV).