Ny DAB-sender utenfor Røst

NRK setter opp ny sender på Skomvær fyr for å gi god DAB-dekningen i fiskeområdene rundt Røst.

Av

– Dette er et område som er et viktig fiskefelt i flere måneder fra januar. For disse fiskebåtene er radio viktig, spesielt med tanke på værmeldinger. Derfor ønsker vi å bedre dekningen i dette området, forklarer radiodistribusjonssjef Petter Hox.

Målingene, som er utført i samarbeid med Redningsselskapet, viste svært god dekning for strekningen Svolvær til Skomvær. Der er signalene er så sterke at det fungerer med vanlig bordradio inne i kabinen. Men da måleteamet rundet Skomvær fyr mot vest ble signalene svakere og mindre stabile. NRK vil derfor sette opp en ny sender på Skomvær fyr.

Vestsiden av Røst-øyene og ruta inn til fiskemottaket på Røst har svært god dekning. En sender på Røst dekker allerede øya og havområdene i umiddelbar nærhet.

– Formålet med turen var blant annet å måle i hvilken grad fjellene i området reduserer dekningen, forteller Petter Hox.

Dekningen er grundig dokumentert
I Nordland har NRK tidligere målt dekningen til sjøs utenfor Andenes, og i området mellom Ballstad og Moskenes. Konklusjonen var at det er dekning minst 50 kilometer fra land. P4, Digitalradio Norge og NRK har også målt dekningen på land: Til sammen har måleteamene kjørt 40.000 kilometer i Norge for å dokumentere dekningen.

 


DAB I BÅT-RÅD:

  • Velg en utvendig antenne som er egnet for DAB og en mottaker som passer til den. Antennen bør monteres så høyt som det lar seg gjøre.
  • Ved bruk av en vanlig bordradio må alltid antennen trekkes ut og være i vertikal posisjon. Bedre mottak fås alltid utenfor kahytten, så høyt som mulig og på den siden av båten som vender mot land.
  • Husk at man kan høre på «NRK Vær» som sender kontinuerlige værrapporter for å få værmelding