Statusrapport 100 dager før slukking

De fleste radiolytterne er forberedt, men omleggingen krever et større informasjonsarbeid enn tidligere antatt. Statusrapport 100 dager før FM-slukking ble overlevert Kulturkomiteens leder Svein Harberg i dag.

Av

– Jeg er glad for at rapporten viser at de fleste lytterne er forberedt, men at informasjonsbehovet fremdeles er stort må tas svært alvorlig. Det viktigste med radioskiftet er at hele landet får et bedre og mer likt radiotilbud, sier Harberg.

Onsdag 11.1. kl. 11.11 slås de nasjonale FM-senderne i Nordland av. Den største og viktigste konsekvensen av omleggingen er at Norge får et langt større radiotilbud og at forskjellene i kanalutvalget mellom by og land viskes ut. Rapporten viser at de fleste radiolytterne er forberedt. Samtidig ser man at omleggingen krever et større informasjonsarbeid enn tidligere antatt.

Rapporten kan lastes ned nederst på siden

Norske lyttere er digitale pionerer

Rapporten viser at det finnes en eller flere DAB-radioer i 7 av 10 norske husstander og at radiolytterne har en høy bruk av digitalradio via DAB, internett og/eller digital-TV. 64 prosent av radiolytterne bruker daglig en eller flere av de digitale plattformene. Målt i lyttertid har DAB og FM nå blitt jevnstore plattformer. 2.1 millioner nordmenn lyt- ter hver eneste uke til radiokanaler som ikke ville eksistert uten radioskiftet.

Mange vil vente med bilen til slukking

Selv om de fleste har skaffet seg DAB-radio er det bare 3 av 10 som sier de har DAB i bilen. Det betyr imidlertid ikke at radio i bilen er lavt prioritert, men at mange venter med denne litt mer krevende oppgradering til slukkingen inntreffer. Lignende handlingsmønster så man under digitaliseringen av TV. 60 prosent av de som ikke har DAB i bilen sier at de vil vente med å oppgradere til FM-sendingene slukker. I dag finnes det bare unntaksvis bilmodeller som ikke kan leveres med DAB fra forhandler. For ettermarkedet finnes et stort utvalg av bilradioer og adaptere, som enten kan monteres av bileieren selv eller hos et verksted.

Flere lyttere vil trenge hjelp

Befolkningsdekningen fra DAB-nettene tilsvarer dekningen fra de beste FM-nettene. NRKs DAB-nett har 99.7 prosent, ifølge en rapport fra Nasjonal kommunikasjons- myndighet datert september 2016. De siste tre årene er det fra kringkasternes side gjennomført et grundig kartleggingsarbeid for å måle og optimalisere DAB-nettet slik at lytterne får god dekning.

NRK, P4-gruppen og Digitalradio Norge har foretatt målinger over hele landet, der blant annet innspill fra lyttere er fulgt opp. De fysiske målingene bekrefter at dekningen samsvarer med dekningskartene på Radio.no.

Behovet for informasjon rundt bruken av ny teknologi er imidlertid større enn tidligere antatt. Mange henvendelser til Radio.no og NRKs publikumsservice handler om problemer med mottak av DAB-signaler. I mange tilfeller opplever lyttere dårlig mottak selv om dekningen er god. Det er med andre ord et stort behov for å sikre god informasjon rundt montering av antenner og hvordan de digitale radioapparatene fungerer. 

FM-sendingene slukkes fylke for fylke – de to siste er Troms og Finnmark, som slukker 13. desember 2017. Fra da av er alle nasjonal radiokanaler heldigitale, det samme gjelder de kommersielle storbykanalene. 

Her kan du laste ned rapporten: “Radioskiftet. Før FM-slukking”harberg100dager
Svein Harberg mottar rapporten av daglig leder i Digitalradio Norge, Ole Jørgen Torvmark, nøyaktig 100 dager før første slukking av nasjonale FM-sendinger finner sted.

Her kan du laste ned rapporten: “Radioskiftet. Før FM-slukking”