Hører mer på DAB enn FM

DAB er nå den mest brukte lytterplattformen i Nordland. 44 prosent av lyttertimene skjer på DAB, mens FM-lyttingen bare utgjør 32 prosent.

Av

Konverteringen til det digitale har kommet langt. Nye tall viser at 71 prosent av alle norske husstander nå har en eller flere DAB-radioer. I Nordland, som nærmer seg tidspunkt for avvikling av nasjonale FM-sendinger, er det DAB i 76 prosent av alle husstander.

– Den moderne radioen har gitt gjenklang hos lytterne fordi det innebærer flere kanaler. Alle får flere kanaler med DAB-radio. I et fylke som Nordland er det mange små steder som opplever en svært stor kanalvekst. Lyd uten skurr er også noe som appellerer til mange, forklarer Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge. Selskapet representerer kringkasterne NRK, P4-Gruppen og Bauer Media.

Høy digital lytting

I følge ferske lyttertall fra oktober og november er digital radio dominerende blant lytterne i hele landet. 70 prosent av lytterne bruker en digital plattform som DAB, internett eller digital tv hver eneste dag. DAB er den desidert største av disse plattformene, i følge Kantar Gallup.

– Bruken av DAB som plattform har økt kraftig etter at sendernettene fikk full dekning, og bruksmønsteret som gjenspeiles i dag har vært tydelig siden 2012 da man begynte den digitale målingen. Nordmenn liker å høre radio på gamlemåten, noe som kan forklare den store DAB-oppslutningen. DAB viderefører fordelene fra tradisjonell kringkasting, men tilbyr samtidig flere kanaler, sier Torvmark.

77 prosent av radiolytterne i Nordland bruker nå minst en digital plattform. 44 prosent av lyttertiden foregår på DAB, mens 32 prosent av lyttertiden er på FM. Internett og tv står for henholdsvis 18 og 7 prosent av radiolyttingen.

Lavere i bil

Digitalradioundersøkelsen fra Kantar Gallup kartlegger også når nordlendingene planlegger å gjøre oppgradering i bil. 67 prosent oppgir at de vil vente til slukking. 32 prosent har allerede DAB i bilen.

Tilsvarende tall på landsbasis er 49 prosent og 28 prosent.

– Mange bør begynne gjøre oppgraderingen nå for å ha radioutstyret på plass til 11. januar. Det finnes løsninger for alle typer biler og vi anbefaler å gjøre gode forundersøkelser. Det skal ikke koste 18.000 kroner, slik vi har sett eksempler på, sier Torvmark.

DAB-dekningen i Norge er bekreftet å ha 99,7 prosent befolkningsdekning av norske myndigheter. Det gjøres mindre justeringer som vil bedre dekningsgraden enkelte steder i landet. Kanaler har ulik dekning både på FM og DAB.

img_9171

Det digitale radioskiftet

Norsk radio digitaliseres og i 2017 går landet gjennom et radioskifte fra analog til digital radio. Digital radio mangedobler det nasjonale kanaltilbudet og gjør radiolytting fri for skurr.

Mer enn 3 millioner nordmenn hører radio hver dag.

I 2017 slukkes riksdekkende FM-sendinger region for region. Slukkingen begynner i Nordland 11. januar og avsluttes i Troms og Finnmark 13. desember.

Om DAB-nettene

DAB-kanalene sender i to ulike sendernett med ulik dekning. NRKs sendernett dekker 99,7 prosent av befolkningen mens kommersiell radio dekker 92,8 prosent.

DAB-nettene har i dag minst like høy befolkningsdekning som FM-nettene. Det største FM-nettet dekker 99,5 prosent av befolkningen. Det største kommersielle FM-nettet dekker 90 prosent av befolkningen.

Det gjøres justeringer i NRKs DAB-nett frem mot i tiden frem mot slukking, justeringene vil gi en høyere dekning enn i dag. 2 av tre nye sendere kommer opp i landets tre nordligste fylker.

(DAB-kanalene NRK Sport, NRK P13, NRK Klassisk og NRK Jazz sender idet kommersielle nettet fram til 2017 av kapasitetshensyn.)

Oppgrader FM-radioen

Mange FM-radioer kan fortsatt brukes etter radiodigitaliseringen. Oppgrader radioen med et DAB+adapter, på den måten får gamle radioer nytt liv.

Adapter er godt egnet i bil, på eldre radioer og større stereoanlegg.

 

Vi gjør oppmerksom på at det er gjort en justering i tallmateriale, ref meknad fra Kantar Gallup i nedlastbar rapport.