Hører mer på DAB enn FM

DAB er nå den mest brukte lytterplattformen i Nordland. 44 prosent av lyttertimene skjer på DAB, mens FM-lyttingen bare utgjør 32 prosent.

Av Mari Hagerup

Konverteringen til det digitale har kommet langt. Nye tall viser at 71 prosent av alle norske husstander nå har en eller flere DAB-radioer. I Nordland, som nærmer seg tidspunkt for avvikling av nasjonale FM-sendinger, er det DAB i 76 prosent av alle husstander.

– Den moderne radioen har gitt gjenklang hos lytterne fordi det innebærer flere kanaler. Alle får flere kanaler med DAB-radio. I et fylke som Nordland er det mange små steder som opplever en svært stor kanalvekst. Lyd uten skurr er også noe som appellerer til mange, forklarer Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge. Selskapet representerer kringkasterne NRK, P4-Gruppen og Bauer Media.

Høy digital lytting

I følge ferske lyttertall fra oktober og november er digital radio dominerende blant lytterne i hele landet. 70 prosent av lytterne bruker en digital plattform som DAB, internett eller digital tv hver eneste dag. DAB er den desidert største av disse plattformene, i følge Kantar Gallup.

– Bruken av DAB som plattform har økt kraftig etter at sendernettene fikk full dekning, og bruksmønsteret som gjenspeiles i dag har vært tydelig siden 2012 da man begynte den digitale målingen. Nordmenn liker å høre radio på gamlemåten, noe som kan forklare den store DAB-oppslutningen. DAB viderefører fordelene fra tradisjonell kringkasting, men tilbyr samtidig flere kanaler, sier Torvmark.

77 prosent av radiolytterne i Nordland bruker nå minst en digital plattform. 44 prosent av lyttertiden foregår på DAB, mens 32 prosent av lyttertiden er på FM. Internett og tv står for henholdsvis 18 og 7 prosent av radiolyttingen.

Lavere i bil

Digitalradioundersøkelsen fra Kantar Gallup kartlegger også når nordlendingene planlegger å gjøre oppgradering i bil. 67 prosent oppgir at de vil vente til slukking. 32 prosent har allerede DAB i bilen.

Tilsvarende tall på landsbasis er 49 prosent og 28 prosent.

– Mange bør begynne gjøre oppgraderingen nå for å ha radioutstyret på plass til 11. januar. Det finnes løsninger for alle typer biler og vi anbefaler å gjøre gode forundersøkelser. Det skal ikke koste 18.000 kroner, slik vi har sett eksempler på, sier Torvmark.

DAB-dekningen i Norge er bekreftet å ha 99,7 prosent befolkningsdekning av norske myndigheter. Det gjøres mindre justeringer som vil bedre dekningsgraden enkelte steder i landet. Kanaler har ulik dekning både på FM og DAB.

img_9171

Det digitale radioskiftet

Norsk radio digitaliseres og i 2017 går landet gjennom et radioskifte fra analog til digital radio. Digital radio mangedobler det nasjonale kanaltilbudet og gjør radiolytting fri for skurr.

Mer enn 3 millioner nordmenn hører radio hver dag.

I 2017 slukkes riksdekkende FM-sendinger region for region. Slukkingen begynner i Nordland 11. januar og avsluttes i Troms og Finnmark 13. desember.

Om DAB-nettene

DAB-kanalene sender i to ulike sendernett med ulik dekning. NRKs sendernett dekker 99,7 prosent av befolkningen mens kommersiell radio dekker 92,8 prosent.

DAB-nettene har i dag minst like høy befolkningsdekning som FM-nettene. Det største FM-nettet dekker 99,5 prosent av befolkningen. Det største kommersielle FM-nettet dekker 90 prosent av befolkningen.

Det gjøres justeringer i NRKs DAB-nett frem mot i tiden frem mot slukking, justeringene vil gi en høyere dekning enn i dag. 2 av tre nye sendere kommer opp i landets tre nordligste fylker.

(DAB-kanalene NRK Sport, NRK P13, NRK Klassisk og NRK Jazz sender idet kommersielle nettet fram til 2017 av kapasitetshensyn.)

Oppgrader FM-radioen

Mange FM-radioer kan fortsatt brukes etter radiodigitaliseringen. Oppgrader radioen med et DAB+adapter, på den måten får gamle radioer nytt liv.

Adapter er godt egnet i bil, på eldre radioer og større stereoanlegg.

 

Vi gjør oppmerksom på at det er gjort en justering i tallmateriale, ref meknad fra Kantar Gallup i nedlastbar rapport.

 

  • digitalradioundersokelsen-okt-nov-2016-med-nordland-oppdatert-101216