Radioskiftet er i gang

Fra i dag sendes riksdekkende radio i Nordland kun digitalt. FM-sendingene ble slukket kl. 11.11 onsdag 11.januar. Norge har nå 30 riksdekkende digitale radiokanaler.

Av

Slukkingen markerer starten på en landsomfattende FM-avvikling som skal skje region for region gjennom i 2017. Neste slukking skjer allerede 8.februar i Trøndelag, og Møre og Romsdal.

Fem kanaler lansert i dag

I forbindelse med slukkingen er det lansert fem nye riksdekkende kanaler. Alle er satt på lufta 11.januar.

– Fra i dag er det 30 riksdekkende kanaler på lufta over DAB, hele fem nye kanaler er lansert på samme dag, sier Ole Jørgen Torvmark.

NRK Trafikk, P9 Retro, P10 Country, Vinyl og Topp 40 er nye norske radiokanaler fra 11.januar.

Lytterne i fokus

8 av 10 husstander i Nordland har nå en DAB-radio, ifølge Kantar TNSs Digitalradio-undersøkelse.

– Selv om mange har en DAB-radio vet vi at flere må skaffe seg nye radioer i tiden etter slukking. Vi vil ha med alle lytterne over på digital radio og vil hjelpe alle som trenger det, sier Torvmark.

Radioaktørene hjelper lyttere med digitalradio i tiden fremover. Publikumsservice hos NRK og bransjens felles nettsted, radio.no, er bemannet opp for å motta henvendelser via nett og telefon. I tillegg vil det være flere hjelpeteam tilstede i FM-regionene som slukkes, temaene er bemannet med teknisk personale fra NRK, P4, Radio Norge og Digitalradio Norge.

Norge er første land i verden som avvikler riksdekkende FM-sendinger. Mange land gjør tilsvarende omlegginger. Slukkingen har vakt interesse verden over.

Her kan du stille spørsmål om digital radio: nrk.no/dab, radio.no og på NRKs publikumsservice 23047000


Det digitale radioskiftet

I 2017 slukkes riksdekkende FM-sendinger region for region. Slukkingen begynte i Nordland 11. januar og avsluttes i Troms og Finnmark 13. desember. Etter 13.desember 2017 vil nordmenn kun høre riksdekkende radio digitalt. De store kommersielle lokalradioene i landets fire storbyer slukker sine FM-sendinger samtidig med rikskanalene.

DAB overtar for FM for de riksdekkende kanalene, i tillegg kan man høre radio over nett, mobil eller tv-apparater.

FM-radioer kan fortsatt brukes etter radiodigitaliseringen. Radio med FM eller DAB kan oppgraderes til DAB+ med adapter.

Om DAB-nettene

DAB muliggjør flere kanaler, ved slukking sendes det 30 radiokanaler til hele landet. Kanalene sender i to sendernett med ulik dekning. NRKs sendernett dekker 99,7 prosent av befolkningen mens kommersiell radio dekker 92,8 prosent.

NRKs FM-nett dekker 99,5 prosent av befolkningen. Radio Norge dekker 90 prosent av befolkningen på FM og P4 dekker 80 prosent av befolkningen på FM. Ved slukking er det fem riksdekkende kanaler over FM.