800.000 flere DAB-radioer siden november

FM-slukkingen i Nordland har utløst stor etterspørsel etter DAB-radioer. På to måneder er det registrert en vekst på omlag 800.000 DAB-radioer i norske hjem.

Av

Januartallene fra Digitalradioundersøkelsen, som kartlegger digitale radiovaner, viser at det nå er omlag 4 millioner radioer i norske hjem. Kartleggingen fra oktober/november viste et antall på 3.2 millioner DAB-radioer.

  • Veksten i antall DAB-radioer viser at nordmenn gjør omstillingen til heldigitale sendinger. Det hyggelig å se at lytterne blir med over på DAB, veksten er ikke ulik det vi forventet i forkant av slukkingen. Mange kjøpte DAB-radioer til jul og vi ser nå at veksten har fortsatt etter første slukking, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge.

Undersøkelsen estimerer at det nå er mer enn 2,5 millioner DAB-apparater hjemme, 460.000 radioer på hytta og 890.000 DAB-radioer i bilen. 116.000 har DAB i båt og som lommeradio.

Radiolyttingen ikke påvirket av FM-slukking

I følge PPM, den offisielle radiolytterundersøkelsen fra Kantar TNS, er det ingen endring i lyttertallene fra januar 2016 til januar 2017.  67,8 prosent av alle nordmenn hører radio daglig.

For enkelte kanaler er det registrert små endringer i lyttermønstrene. Disse viser en ørliten nedgang i lyttingen for store kanaler som NRK P1, P4 og Radio Norge, men samtidig en liten oppgang for mindre kanaler som NRK Alltid Nyheter, NRK P1+, Radio Rock og P5.

Riksdekkende FM-nett i Nordland ble slukket 11. januar, fylket utgjør omlag 4,7 prosent av Norges befolkning.

FM-slukking i Trøndelag og Møre og Romsdal

Norge har nå 30 riksdekkende radiokanaler på DAB.

Riksdekkende FM-nett slukker region for region gjennom hele landet. 8. februar slukker FM-sendinger i Trøndelag og Møre og Romsdal. Dette er den andre av i alt seks slukkeregioner, neste slukking skjer i Buskerud, Telemark, Hedmark og Oppland 26. april.

——————————

BAKGRUNN

Det digitale radioskiftet

  • I 2017 slukkes riksdekkende FM-sendinger region for region. Slukkingen begynte i Nordland 11. januar og avsluttes i Troms og Finnmark 13. desember. Etter 13. desember 2017 vil nordmenn kun høre riksdekkende radio digitalt. De store kommersielle lokalradioene i landets fire storbyer slukker sine FM-sendinger samtidig med rikskanalene.
  • DAB overtar for FM for de riksdekkende kanalene, i tillegg kan man høre radio over nett, mobil eller tv-apparater.
  • FM-radioer kan fortsatt brukes etter radiodigitaliseringen. Radio med FM eller DAB kan oppgraderes til DAB+ med adapter.

Om DAB-nettene

  • DAB muliggjør flere kanaler, i dag er det 30 riksdekkende radiokanaler til hele landet. Kanalene sender i to sendernett med ulik dekning. NRKs DAB-nett dekker 99,7 prosent av befolkningen mens kommersiell radio dekker 92,8 prosent av befolkningen over DAB.
  • NRKs FM-nett dekker 99,5 prosent av befolkningen. Radio Norge har 90 prosent befolkningsdekning på FM, mens P4 har 80 prosent befolkningsdekning på FM. Det er fem riksdekkende radiokanaler på FM.