Lytterne er med over på DAB

FM-slukkingen i Nordland har hatt mindre innvirkning på radiolyttingen. 64 prosent av nordlendingene hører radio etter slukking, mot 74 prosent før.

Av

-Vi ser at innbyggerne holder på radiovanene sine og blir med radio over på digitale plattformer. Lyttingen går noe ned, det er som forventet. I et stort teknologiskifte er det naturlig at enkelte trenger tid til å gjøre omstillingen, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge som representerer riksdekkende radiokanaler.

Riksdekkende radiosendinger forsvant fra FM-nettet i Nordland 11. januar. Kantar TNS har kartlagt lyttingen etter den første FM-slukkingen. Kartleggingen ble gjennomført som en spørreundersøkelse i uke 9.

Folk velger DAB

DAB er den mest vanlige måten å høre radio på i Nordland. 81 prosent av alle radiolytterne hører radio via DAB, andelen før slukking var 57.

– DAB har vært folks foretrukne digitale lytterplattform i flere år, og vi ser tydelig at den vokser når det analoge er borte. Det kan skyldes stort fokus på DAB i media, men vi tror først og fremst det handler om at folk velger apparater som er enkle å bruke. Folk liker å høre radio på tradisjonelt vis. Mange vet også at DAB gir en stor kanalvekst, sier Torvmark.

Internett, mobilnett og tv-apparater utgjør en mindre andel av den totale lyttingen.

14.000 biler oppgradert etter slukking

Undersøkelsen viser også at mange har skaffet seg en DAB-radio i forbindelse med slukking. Nå er det minst èn DAB-radio i 85 prosent av alle husstander i Nordland.

-77 prosent hadde en eller flere DAB-radioer før slukking, i tiden etterpå har innehavet økt betydelig.  14.000 bileiere har oppdatert til DAB i bilen de siste to måneder. Omlag 53.000 biler i Nordland har nå en DAB-radio eller adapter, sier Torvmark, og legger til:

– Vi forventer at bilradio-utskiftingen fortsetter i tiden fremover. Omleggingen i bil tar lengre tid enn hjemme, men tallene viser at det skjedde en betydelig opptrapping etter slukkingen.

Kantar TNS gjennomfører alle lytterundersøkelser for radio. Radiolyttingen ble redusert fra 2015 til 2016, og det er lavere konsum i februar 2017 enn i 2016. Knut-Arne Futsæter, forskningssjef for medier i Kantar TNS, forventer en nedgang i radiolyttingen gjennom slukkeåret, men tror lyttingen stabiliserer seg i 2018.

 

NØKKELTALL NORDLAND: (Tallene i parentes viser andel før FM-slukking, nov/des 2016)

 • Antall DAB-radioer totalt: 224.000 (165.000)
 • Antall DAB i bil: 53.000 (39.000)
 • Total radiolytting: 64% (74%)
 • Andel av radiolytterne som har benyttet DAB: 81 % (57 %)*
 • Andel av radiolytterne som har benyttet internettradio: 28 % (28%)*
 • Andel av radiolytterne som har benyttet digital-tv: 22% (20%)*
 • Andel av radiolytterne som har lyttet til minst én digital plattform:  86% (75%)
 • Andel av radiolytterne som har lyttet kun til FM: 14 % (25%)**

*Tallene tar høyde for at lytterne benytter flere plattformer
**Lyttere som enten hører på lokalradio eller mottar riksdekkende FM-signaler fra Troms og Trøndelag

FM-SLUKKING:

 • I 2017 slukkes riksdekkende FM-sendinger region for region. Slukkingen begynte i Nordland 11. januar og avsluttes i Troms og Finnmark 13. desember.
 • Kommersielle lokalradioer i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger slukker FM-sendinger samtidig med rikskanalene.
 • Lokalradio fortsetter å sende på FM.

 

DIGITAL RADIO

 • Digital radio er radio over DAB, nett, mobil eller tv-apparater.
 • Norge har 30 riksdekkende kanaler på DAB.
 • DAB-kanaler sendes i to sendernett med ulik dekning. NRKs radionett dekker 99,7 prosent av befolkningen mens kommersiell radio dekker 92,8 prosent.
 • FM-radioer kan brukes videre ved hjelp av adapter. Adapter finnes både for bil- og hjemmeradio.
 • Norge er ett av 41 land som innfører DAB.