Trafikkvarsler på DAB når mange lyttere

Flertallet av lytterne får trafikkmeldinger gjennom vanlige radiosendinger – uavhengig om de har en TA-funksjon på bilradioen. NRK, P4 og Radio Norge gir trafikkvarsler i DAB-sendingene, slik de gjør på FM.

Av

Lytterne vil fortsatt høre trafikkvarsler over radio som ordinært når radio går til heldigitale sendinger.

– Alle trafikkmeldinger er integrert i sendingene på de store kanalene, og denne praksisen fortsetter som før. Disse meldingene når et klart flertallet av lytterne og er ikke påvirket av hvorvidt radioen har funksjonen traffic announcements (TA-funksjon), sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge.

NRK har også en egen trafikktjeneste på DAB som er tilgjengelig over hele landet. Kanalen gir regional informasjon til alle som har en DAB-radio og krever ikke TA-funksjon.

Apparater som mangler TA-funksjon

NAF har satt fokus på TA-funksjonen i DAB-apparater, etter at de sjekket markedet og fant flere adaptere som ikke støtter denne funksjonen.

– Det er bra at NAF løfter frem dette. Det vil bidra til at flere radioprodusenter tar inn TA-funksjonen i apparatene. Men det er også viktig å vite at dette ikke påvirker ordinære trafikkmeldinger i radioens sendinger, sier Torvmark.

TA i mange DAB-radioer

TA-funksjonen gjør det mulig å bryte inn i en sending med lokale trafikkvarsler. Varselet kommer over NRKs kanaler og gir relevant trafikkinformasjon til bilføreren. Funksjonen finnes i dag på flere DAB-radioer.

– Det finnes ingen fullstendig oversikt over hvor mange DAB-adaptere, ordinære bilradioer og integrerte radioer som har TA-funksjon. En telling fra 2016 viser at omlag to av tre integrerte 2016-modeller har denne funksjonen. Når det gjelder vanlige bilradioer, såkalte DIN-radioer, har både Pioneer og JVC Kenwood TA-funksjon på DAB. På adaptersiden vet vi at Tiny C10, Pure Highway 400, Pure Highway 600 og den nye POP-modellen som kommer nå, har det. Det samme gjelder også alle nye utgaver av Tinys adaptre, sier Torvmark.

TA-funksjonen er vanlig i FM-radioer i bil, men det finnes ingen fullstendig oversikt over hvor mange av dagens FM-radioer i bil som har denne funksjonen.

Torvmark minner lyttere på viktigheten av å sjekke at TA-funksjonen er aktivert på DAB-apparatene. Han understreker at trafikkinformasjonen på DAB er godt ivaretatt gjennom totaltilbudet av trafikktjenester.

Bransjeselskapet Digitalradio Norge har informert bilbransjen fortløpende over tid og oppfordret til at både service following og TA-funksjon bør være standard. Radioaktørene har ingen mulighet til å styre produksjonen av bilradioer og adaptere og kreve hvilke funksjoner som skal være med.

————————————————–

FAKTA

Trafikkmeldinger via DAB: 

  • Alle trafikkmeldinger er integrert i sendingene på de store kanalene. NRK P1 har integrert trafikkinformasjon i sendingene, både i DK-flatene og riksflatene. Radio Norge og P4 har også integrert trafikkmeldinger i sendingene. Dette er meldinger som publikum får uavhengig om de lytter til DAB eller FM. Denne praksisen fortsetter som før. Disse meldingene når klart flertallet av lytterne.
  • NRK har opprettet en trafikktjeneste som en egen kanal. Denne kan alle lytte til – uavhengig om de har TA-funksjon eller ikke. Denne gir oppdatert informasjon på kort tid.
  • Dersom mottakeren har TA-funksjon, og denne er aktivert, mottar man  trafikkmeldinger på NRKs kanaler innenfor den aktuelle regionen.
  • TA-trafikkmeldinger forstyrrer ikke sendinger som lyttes til hjemme på et ordinært apparat, slik man oppleve at en RDS-melding gjør på P1-FM i dag.