P4 og Radio Norge sluttet å sende på FM-båndet

Historisk stillhet. I dag sluttet P4 og Radio Norge å sende på FM-båndet i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Nå sendes alle riksdekkende radiokanaler i fylkene kun digitalt.

Av

– Kl. 10.00 i dag ble FM-senderne til P4 og Radio Norge skrudd av etter mange år i tjeneste, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge.

Lytterne finner nå hele det riksdekkende radiotilbudet på DAB, mobil-apper, nett eller tv. Radio via DAB gir 30 riksdekkende kanaler hvorav 15 er kommersielle kanaler og 15 er NRK-kanaler.

-Lyttere som bare har hatt FM-radio til nå, må finne en digital erstatter, sier Torvmark.

Forventer økt bilradio-etterspørsel

72 prosent av norske husstander har i dag en DAB-radio, i følge Digitalradioundersøkelsen fra Kantar TNS. På landsbasis er det omlag 32 prosent av befolkningen som har DAB i bilen. Det ventes at andelen vil stige i Midt-Norge de kommende ukene.

– Over halvparten av lytterne har sagt at de venter med biloppgraderingen til FM-sendingene opphører. Etter at FM-sendingene ble slukket i Nordland 11. januar, økte etterspørselen etter DAB i bil betraktelig. Vi forventer lignende tilstander i Midt-Norge nå, sier Torvmark.

NRKs kanaler sluttet å sende på FM-båndet 8. februar i år. Se oversikten over hvilke kanaler som nå er digitale og analoge i Midt-Norge her.

Tips om bilradio finnes her.