Sluttet å sende på FM i fire fylker

Klokken 11.11 i dag ble det stille på NRKs FM-sendinger i Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark. Pendlere og hytteeiere i andre fylker kan også merke at NRK har sluttet å sende på FM.

Av

-I dag ble det historisk stille på NRKs FM-sendinger i innlands- og fjellfylkene. Nå overtar digital radio. Lytterne vil finne et større radiotilbud på DAB eller via apper, pc og tv, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge. Selskapet representerer riksdekkende radiokanaler i Norge.

Berører flere

Lyttere i andre fylker vil også merke at FM-sendingene i de store innlandsfylkene har opphørt dersom de kjører gjennom disse områdene. Lyttere på Østlandet, Vestlandet og Sørlandet oppfordres derfor til å forberede det digitale radioskiftet nå.

-Sørg for å oppdatere radioen dersom den ennå ikke er digital. På den måten unngår man en ubehagelig overraske i tiden som kommer, sier Torvmark.

Mange er forberedt

Mange er imidlertid godt forberedt til skiftet. Omlag 2 millioner nordmenn hører digital radio hver eneste dag og 72 prosent av norske husstander har en eller flere DAB-radioer, i følge Kantar TNS.

–  Selv om et stort flertall av lytterne er digitale, er vi ydmyk overfor de som må oppgradere radioapparatene i tiden fremover. Radiobransjen vil selvfølgelig hjelpe de som trenger veiledning, sier Torvmark.

Lyttere som har spørsmål kan rette disse til NRKs publikumsservice eller publikumsservice på radio.no. Radiobransjen har også hjelpeteam på veien i hvert av de fire fylkene. Hjelpeteamene består av ansatte fra NRK, P4, Radio Norge og Digitalradio Norge.

NRK avviklet FM-sendingene 26.april i Hedmark, Oppland, Telemark og Buskerud. P4 og Radio Norge avvikler FM-sendingene i disse fylkene 16. juni 2017.

 1. juni slukkes riksdekkende FM-sendinger i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder.

 

Følgende radiokanaler slutter å sende på FM 26.04.2017:

 • NRK P2
 • NRK P3
 • NRK P1 Buskerud
 • NRK P1 Hedmark og Oppland
 • NRK P1 Telemark
 • NRK Alltid Nyheter
 • NRK mP3

Følgende radiokanaler slutter å sende på FM-sendinger 16.06.2017:

 • P4
 • Radio Norge
 • NRJ Røyken og Hurum

Følgende radiokanaler får fortsette sine FM-sendinger i minst 5 år til *:

 • Beat GL
 • Drangedal Nærradio
 • ElverumsRadioen
 • Hallo Kragerø
 • Hjalarhornet Radio
 • Hope Channel Tyrifjord radio
 • Mediagruppen Grenland
 • Mjøsradioen
 • Ottadalsradioen
 • Radio 7
 • Radio Drammen
 • Radio Exact Hamar
 • Radio Filadelfia, Drammen
 • Radio Grenland
 • Radio Hallingdal
 • Radio Hurum
 • Radio Kongsvinger
 • Radio Kragerø
 • Radio Metro Drammen
 • Radio Metro Elverum
 • Radio Metro Kongsberg
 • Radio Metro Mjøsbyene
 • Radio Metro Ringerike
 • Radio Midt-Telemark
 • Radio Midt-Østerdal
 • Radio Modum
 • Radio Nero
 • Radio NERO
 • Radio Nero Mjøsbyene
 • Radio Notodden
 • Radio Randsfjord
 • Radio Riks Grenland
 • Radio Rjukan
 • Radio Sentrum
 • Radio Solør/Våler Nærradio
 • Radio Toten
 • Radio Vest-Telemark
 • Riks Nett Radio Midt-Buskerud
 • RiksNettRadio Hole-Ringerike
 • SolørRadioen
 • TrysilRadioen
 • Valdres Radio
 • ØsterdalsRadioen

* Kilde: Medietilsynet

—————————-

 

FM-SLUKKING:

 • I 2017 slukkes riksdekkende FM-sendinger region for region. Slukkingen begynte i Nordland 11. januar og avsluttes i Troms og Finnmark 13. desember.
 • Kommersielle lokalradioer i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger slukker FM-sendinger samtidig med kommersielle rikskanaler.
 • Lokalradio fortsetter å sende på FM.

DIGITAL RADIO

 • Digital radio er radio over DAB, nett, mobil eller tv-apparater.
 • Norge har 30 riksdekkende kanaler på DAB.
 • DAB-kanaler sendes i to sendernett med ulik dekning. NRKs radionett dekker 99,7 prosent av befolkningen mens kommersiell radio dekker 92,8 prosent.
 • FM-radioer kan brukes videre ved hjelp av adapter. Adapter finnes både for bil- og hjemmeradio.
 • Norge er ett av 41 land som innfører DAB.