1 million biler med DAB

Mer enn 1 million biler er nå utstyrt med DAB-radio. Stadig flere oppgraderer til DAB i bil, i takt med omstillingen fra analog til digital radio.

Av

Norsk radio blir heldigital og gjennom 2017 opphører de nasjonale FM-sendingene. Etter dette sendes radio kun via digitale plattformer som DAB, internett og digital-tv.

– Stadig flere biler monterer DAB-radio i bilen etterhvert som digital radio overtar rundt om i landet. 38 prosent av bilene har i dag en DAB-radio, det betyr at halvparten av bileiere som hører radio daglig, har DAB i bilen, sier Ole Jørgen Torvmark som er daglig leder i Digitalradio Norge.

Tallene er hentet fra Kantar TNS’ Digitalradioundersøkelse fra juni 2017. 32 prosent hadde DAB i bil i februar 2017.

I uke 19, da denne Digitalradioundersøkelsen ble gjort, var det i følge PPM 66 % av alle nordmenn som lyttet til radio. Dette tilsvarer omtrent 2,85 mill daglige lyttere (over 15 år). 73 prosent av alle radiolytterne hører nå digital radio hver dag. Dette tilsvarer mer enn 2 millioner nordmenn. DAB er den mest brukte digitale plattformen for radio. 62 prosent oppgir å bruke DAB, 22 prosent bruker nett og 12 prosent bruker tv-mottageren for å høre radio. 52 prosent bruker FM. Tallene tar høyde for at noen hører på flere lydkilder i løpet av en dag.

Nøkkeltall Digitalradioundersøkelsen juni 2017

  • 78 prosent har en eller flere DAB-radioer
  • 38 prosent har DAB-radio i bilen (dette tilsvarer mer enn 1 million nordmenn)
  • 73 prosent av de daglige radiolytterne bruker digital radio (dette tilsvarer mer enn 2 millioner nordmenn)

FAKTA OM FM-SLUKKING:

I 2017 slukkes riksdekkende FM-sendinger region for region. Slukkingen begynte i Nordland 11. januar og avsluttes i Troms og Finnmark 13. desember.

Kommersielle lokalradioer i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger slukker FM-sendinger samtidig med rikskanalene.

Lokalradio fortsetter å sende på FM.

DETTE ER DIGITAL RADIO

Digital radio er radio over DAB, nett, mobil eller tv-apparater.

Norge har 30 riksdekkende kanaler på DAB.

DAB-kanaler sendes i to sendernett med ulik dekning. NRKs radionett dekker 99,7 prosent av befolkningen mens kommersiell radio dekker 92,8 prosent.

FM-radioer kan brukes videre ved hjelp av adapter. Adapter finnes både for bil- og hjemmeradio.

Norge er ett av 41 land som innfører DAB.