ITU vil ha kringkastings-teknologi i mobiler

FN-organisasjonen ITU oppfordrer mobilprodusenter til å inkludere og aktivere kringkastingsteknologi i mobiltelefoner.

Av

Teknologi-samarbeid er viktig for gode telecom-tjenester nå og i fremtiden. International Telecommunication Union (ITU), som er FNs spesialorganisasjon for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, oppfordrer mobilprodusenter til å inkludere og aktivere kringkastingsteknologi i telefoner, men knytter det ikke utelukkende til FM.

ITU konkluderer først og fremst med at kringkasting, uavhengig om den er analog eller digital, er den best egnede plattform for å nå ut til folkemasser i en eventuell beredskapssituasjon – fordi kringkastingsnett svært sjelden blir berørt av nedetid og utilgjengelighet, slik man opplever med bla. mobil- og internett. ITU anerkjenner at en rekke land utvikler digital kringkasting for radio, og konkluderer med at “verdens befolkning vil ha nytte av at produsenter av mobiltelefoner, samt tilknyttede tjenesteleverandører, inkluderer og aktiverer en radiomottakerfunksjon for kringkasting i sine produkter sammen med de aktuelle applikasjoner for å lette mottak av radiokringkasting.” Les mer her.

Radioteknologi er langt mer enn FM i en global skala. Det finnes mange ulike former for radioteknologi, og man vil finne betydelige ulikheter i teknologibruk mellom land og verdensdeler. AM er fremdeles en stor plattform i USA. Ulik bruk av teknologi kan være historisk betinget, bestemt av regulering eller også befestet gjennom ulike forretningsmodeller.

Det er flere land som nå implementerer DAB-teknologien. Det skjer fordi man ønsker og trenger en digital kringkastingsform som gir plass til mer innhold, men samtidig beholder radioens unike egenskaper. Store europeiske kringkastere har dannet en fellesorganisasjon for å løfte dette arbeidet, gjennom The European Digital Radio Alliance. Organisasjonen har nær tilknytning til den Europeiske kringkastingsunionen EBU.