Vanlig misforståelse om DAB-dekningen

Mange vet ikke at det er to riksdekkende DAB-sendernett, og at det forskjell på dekningen til disse to nettene, sier Ole Jørgen Torvmark.

Av

P4, Radio Norge og NRK har for tiden hjelpeteam på veien i de fem fylkene hvor NRK slutter å sende på FM den 21. juni. Hjelpeteamene kontrollerer dekningen, hjelper lyttere og besøker forhandlere og bilverksteder.

– De erfarer daglig at mange ikke vet at de kommersielle kanalene og NRK har hvert sitt DAB-sendernett og at det er forskjell på dekningen på disse to nettene, forteller Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge.

NRKs DAB-sendernett dekker minst 99,7 prosent av befolkningen. Riksblokka, altså DAB-sendernettet til de kommersielle kanalene, dekker 92,8 prosent.

– Noen konkluderer litt for fort med at «det ikke er dekning på DAB», der det i realiteten er dekning for NRKs kanaler, sier Torvmark.

Dekningskartet på radio.no/dekning viser dekningen for de to DAB-nettene.

I Stortingsmeldingen «Digitalisering av radiomediet» (2011) satte myndighetene som krav at NRKs DAB-sendernett måtte dekke 99,5 prosent av befolkningen, og at det kommersielle nettet måtte dekke 90 prosent.