Nordmenn strømmer til de små, nye digitale radiokanalene

De mindre digitale radiokanalene har fått markant flere lyttere på ett år. Antall lyttere økte med over 30 prosent i mai og juni 2017, sammenlignet med året før.

Av

Norge har seksdoblet antall riksdekkende radiokanaler som følge av overgangen til DAB og digital radio. Kanaler som har hatt liten eller ingen distribusjon på FM øker nå i oppslutning.

I mai var det 1.174.000 nordmenn som hørte digitale kanaler daglig, mot 885.000 året før. I juni var daglige lyttere steget til 1.228.000, mot 940.000 året før. Veksten er på hhv 32,6 prosent og 30,6 prosent.

Denne lyttingen kommer i tillegg til lyttingen til NRK P1, NRK P2, NRK P3, P4 og Radio Norge.

– Dette er svært gode tall. Hovedformålet med radioskiftet er å gi publikum et større tilbud. Når de nye riksdekkende kanalene får over 30 prosent flere lyttere, viser det at radiobransjen treffer lytterne med det nye innholdet, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge.

Lyttingen er kartlagt gjennom Kantar TNS’ offisielle radioundersøkelse PPM, i ukene 18-25.

Relevant også i fremtiden

Det digitale radioskiftet skal sikre at radio forblir et relevant medium for publikum, slik at radio står sterkt også i en digital tidsalder.

– Digitalisering av radio er en villet prosess som har skjedd over flere år. En økende oppslutning om det nye tilbudet tyder på at bransjen er i ferd med å lykkes med omleggingen, som er den største i norsk radiobransje noensinne, sier Torvmark.

– Vi er ydmyke for den innsatsen lytterne må gjøre i dette skiftet, og vil bistå de som trenger hjelp med overgangen, avslutter han.

78 prosent av befolkningen har enten en eller flere DAB-radioer, i følge Digitalradioundersøkelsens måling fra mai (uke 19).  Undersøkelsen viser at det er drøyt 1 million biler med DAB i Norge og at halvparten av alle bileiere som lytter på radio daglig har DAB i bilen allerede.

—————————–

Digitalradioundersøkelsen:

78 prosent av husstandene har en eller flere DAB-radioer

Totalt antall DAB-radioer 4.133.000 i landet. Dette har økt med en 1 mill. siden før slukkingen begynte.

38 prosent av husstandene har DAB-radio i bilen

Dette tilsvarer mer enn 1 mill. biler. Halvparten (49 %) av bileierne som daglig lytter på radio har DAB i bilen.

De røde områdene på kartet viser hvor NRKs sendinger er heldigitale (1.august 2017).