Radiolytting i Nordland på samme nivå som før FM-slukking

Radiolyttingen i Nordland er nå på samme nivå som før FM-slukking begynte. Total radiolytting holder seg høyere enn forventet i året der riksdekkende radio slutter å sende på FM.

Av

Radiolytting i Nordland på samme nivå som før FM-slukking. Det digitale radioskiftet gjennomføres regionvis i 2017. I første slukkeregion, Nordland, ser man allerede nå at radiolyttingen har stabilisert seg på samme nivå som i fjor. Tall fra Cati-undersøkelsen andre kvartal 2017 viser at 64,2 prosent av innbyggerne i Nordland hører radio daglig, mot 64,8 prosent samme periode i fjor.

– Tallene må tolkes som at lytterne har sterke radiovaner. Nordlendinger har åpenbart tatt i bruk digitale radioapparater og blitt med over til den nye radiotiden. Dette er i takt med prognosene som ble gitt av Kantar TNS i forkant av slukkingen, og som vi forventer å se for resten av landet neste år, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge, som representerer NRK, P4Gruppen og Bauer Media.

Høyere enn forventet

Tall fra PPM-undersøkelsen fra januar og frem til i dag viser at 64,1 prosent av alle nordmenn hører radio daglig. Total lytting var 67, 1 prosent i samme periode i fjor.

-Dette er sterke radiotall i den største omleggingen norsk radio har gått gjennom. I forkant av radioskiftet ble det tatt høyde for en midlertidig nedgang i lyttingen, for å gi lytterne tid til å gjøre omstillingen. Nedgangen er lavere enn vi forventet, sier Ole Jørgen Torvmark.

Tallene viser at nordmenn bruker 81 minutter på radio hver dag.

Kommersiell radio vokser

Også i andre områder der digital radio har overtatt, holder lyttingen et stabilt høyt nivå. I følge Cati-undersøkelsen klarer kommersiell radio seg godt i alle heldigitale områder, mens lokalradio både viser nedgang og oppgang i de ulike områdene. NRK har en nedgang i antall lyttere i de heldigitale områdene.

-På FM hadde NRK tre av fem riksdekkende kanaler. Med digitaliseringen har konkurransen økt betraktelig, og det gjenspeiles naturlig nok i lyttertallene. NRK har også gått foran og slått av FM-senderne tidligere enn våre konkurrenter i flere av slukkeområdene. Utviklingen er som forventet, og det er en villet utvikling. Ved å tilby flere og tydeligere kanaler gjør vi radio relevant også i framtida, og jeg er trygg på at NRK Radio blir like viktig i årene fremover, som det vi har vært, sier fungerende radiosjef Jon Branæs.

Kommersiell radio har også en synlig vekst i reklamemarkedet, med en økning i 1,4 prosent fra første til andre kvartal i år, ifølge tall fra Institutet for reklam- och mediestatistik (IRM).

-Det at inntektene til kommersiell radio står seg så sterkt, selv i et år med slukking av FM, sier mye om hvilken styrke radio har som annonsekanal og ikke minst noe om hvor godt digitaliseringen av radio går i Norge, sier Kenneth Andresen, radiosjef i P4-gruppen.

Mindre kanaler vokser

Tall fra både Cati og PPM viser at mindre kanaler vokser på bekostning av kanalene som tidligere utgjorde det riksdekkende radiotilbudet på FM. Hovedkanalene går ned, mens nye kanaler går frem.

– Det er tydelig at omleggingen til digital radio endrer lyttervaner. Det nye radiotilbudet består av 30 riksdekkende kanaler, 25 av disse er blitt rikskanaler på grunn av nye DAB-nett. Nå er snart en tredel av all lytting på disse kanalene, sier Torvmark.

Kanalene NRK P1+, P5 Hits og Radio Rock har den største veksten.

-Vi ser helt klart at lytterne øker sin lyttertid på de mindre kanalene når de går fra FM til digital radio. Det er gledelig å se at så mange nisjekanaler helt tydelig har livets rett, sier Lasse Kokvik, administrerende direktør i Bauer Media.

Velger DAB

Digitalradioundersøkelsen som kartlegger digitale brukervaner, viser også lytterne først og fremst velger DAB-radio i overgangen til digital radio. 82 prosent av alle husstander har nå en aller flere DAB-radioer, det tilsvarer omlag 4,75 mill DAB-radioer totalt. Av disse befinner 1,25 millioner seg i bil.

-Det har skjedd en DAB-vekst i bilparken på drøyt 200.000 flere apparater siden mai i år, det er en god utvikling. Samtidig venter vi at mange vil oppgradere bilen også i tiden etter FM-slukking, sier Torvmark.

DAB brukes daglig av 1, 9 millioner personer, det tilsvarer 72 prosent av radiolytterne og er dermed den klart største av radioplattformene. 24 prosent bruker internett og 13 prosent tv-apparatet. FM brukes i dag av 37 prosent av lytterne. Tallene tar høyde for lytting på flere plattformer.

Etter 2017 vil norske radiolyttere kun høre riksdekkende radio digitalt.

Tallene er hentet fra PPM-undersøkelsen (uke 1-35 2017), Cati-undersøkelsen (Q2 2017) og Digitalradioundersøkelsen (uke 35-37), som alle gjennomføres av Kantar TNS. Tallene er også fra Institutet for reklam- och mediestatistik (IRM)(Q2 2017). Undersøkelsene kan lastes ned på radio.no.

Tallene kan lastes ned her: