Lytterutvikling: De små kanalene blir større

Av

I dag kom regionale lyttertall som viser utviklingen for 3. kvartal i år. Færre lytter på de fem store kanalene, mens flere lytter til de nye nasjonale kanalene.

De regionale lyttertallene hentet fra CATI-undersøkelsen, presenteres i dag i en rapport levert av Kantar Media. Rapporten inneholder også tall fra den nasjonale lytterundersøkelsen PPM og Digitalradioundersøkelsen (DRU). Rapporten er den første i rekken av månedlige rapporter fra Kantar Media om lyttertall.

– CATI-undersøkelsen bekrefter utviklingen PPM-målingene har vist, nemlig at de fem største kanalene har betydelig færre lyttere, mens de øvrige nasjonale kanalene har sterk vekst når vi sammenligner 2017 med 2016. Denne utviklingen opplevde vi også når TV-markedet ble digitalisert, sier Knut Arne Futsæter, forskningsleder for medier i Kantar Media.

I september hadde de 25 nye DAB-kanalene daglig cirka 1,4 millioner lyttere. Disse kanalene har nå 29 prosent markedsandel, det vil si nesten en tredel av den totale lyttingen (kilde: PPM).

NRK P1+, P5 Hits og Radio Rock er blant kanalene som stikker av med lytterne, med henholdsvis 283.000, 221.000 og 97.000 daglige lyttere i september i år, ifølge PPM.

– At de små vokser på bekostning av de store, er en ønsket utvikling. NRK, P4 og Radio Norge vil at publikum skal ha mye å velge mellom. Det er bra for både lytterne og norsk radiobransje at flere finner seg nye favorittkanaler, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge.


Forventer oppgang i 2018

Radiolyttingen hittil i år er som forventet lavere enn i 2016. Frem til 30. september hadde den totale lyttingen falt med 3,7 prosentpoeng ifølge PPM-målingene.

– I løpet av dette året går vi gjennom et stort teknologiskifte. Selv om mange allerede lyttet digitalt, er det en del lyttere som må skaffe seg nye radioer, eller endre radiovaner. Dette tar tid. Derfor må vi forvente en nedgang i lyttingen, og avstanden mellom i år og i fjor vil nok være størst i 4. kvartal. Men i 2018 tror vi lyttingen vil vokse igjen, sier Futsæter.

 

Region for region: Utvikling etter slukking

CATI-undersøkelsen for 3. kvartal bekrefter ikke bare de nasjonale trendene, men viser også hvordan utviklingen har vært i de ulike landsdelene.

– En felles trend i regionene er at NRK taper lyttere, mens P4-gruppen og Bauer Media stort sett har en stabil eller positiv utvikling. Lokalradioene har samlet en stabil utvikling i noen regioner, tilbakegang i noen og vekst i andre, sier Futsæter.

I samtlige regioner er det også slik at de nye nasjonale kanalene vokser på bekostning av de fem store.

Nordland: Det er færre som lytter på radio i 3Q 2017 enn i 3Q 2016. Det er færre som lytter på NRK og de fem store nasjonale kanalene, mens det er flere som lytter på de øvrige nasjonale kanalene. P4-gruppen og Bauer Media har totalt sett en positiv utvikling. NRK og de kommersielle kanalene sluttet å sende på FM samtidig, den 11. januar. 

Trøndelag, Møre og Romsdal: Det er færre som lytter på radio i 3Q 2017 enn i 3Q 2016. Det er færre som lytter på NRK og de fem store nasjonale kanalene, mens det er flere som lytter på de øvrige nasjonale kanalene.
NRK sluttet å sende på FM 8. februar, mens P4 og Radio Norge sluttet 21. april.

Telemark, Buskerud, Hedmark, Oppland: Det er færre som lytter på radio i 3Q 2017 enn i 3Q 2016. Det er færre som lytter på NRK og de fem store nasjonale kanalene, mens det er flere som lytter på de øvrige nasjonale kanalene. NRK sluttet å sende på FM 26. april, mens P4 og Radio Norge sluttet 16. juni.

Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder: Det er færre som lytter på NRK og de fem store nasjonale kanalene, mens det er flere som lytter på de øvrige nasjonale kanalene. P4-gruppen og Bauer Media har totalt sett en positiv utvikling.
NRK sluttet å sende på FM 21. juni, mens P4 og Radio Norge sluttet 15. september. P4 og Radio Norge sendte på FM i nesten hele perioden (Q3), bortsett fra de to siste ukene.

Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus: Det er færre som lytter på de fem store nasjonale kanalene, mens det er flere som lytter på de øvrige nasjonale kanalene.
NRK sluttet å sende på FM den 20. september, mens de kommersielle fortsetter frem til 8. desember. Tall som viser utvikling etter FM-slukking (alle aktørene) i denne regionen kommer først i lyttertallene for Q1 2018.

Troms, Finnmark: Det er flere som lytter på radio i 3Q 2017 enn i 3Q 2016. Det er flere som lytter på de mindre nasjonale kanalene. P4-gruppen og Bauer Media har totalt sett en positiv utvikling.
Her sender NRK, P4 og Radio Norge fremdeles på FM. Alle slutter med FM-sendingene sine den 13. desember.Tall som viser utvikling etter FM-slukking i denne regionen kommer først i lyttertallene for Q1 2018.

 

Oppsummering:

 • Stadig flere av husstandene skaffer seg DAB hjemme og andre steder. 82 % av dem har minst en DAB radio.
 • Hele 98 % oppgir at de har mulighet til å lytte digitalt.
 • 82 % av den daglig radiolyttingen er via digitale enheter.
 • Nesten 1,4 millioner lytter daglig til kanaler som ikke ville eksistert uten radiodigitaliseringen.
 • Daglig dekning og lyttertid ble også redusert fra 2014 til 2016, altså før FM-slukkingen startet. Dette er del av en større trend i medievaner, der bruken av tradisjonelle og kringkastede medier generelt går ned.
 • Radiolyttingen hittil i år er som forventet lavere enn i 2016. Avstanden vil være størst i 4. kvartal, og man kan forvente økt vekst i løpet av 2018.
 • Lyttertiden i befolkningen går ned, men lyttertiden blant de som lytter på radio er stabil.
 • NRK har både færre lyttere og lavere lyttertid i september 2017 sammenlignet med september 2016. Dette er også som forventet siden NRK har slukket sine FM signal 2-3 måneder før P4-gruppen og Bauer Media har slukket sine FM-signaler.
 • NRK taper markedsandeler til P4-gruppen og Bauer Media.
 • De fem største kanalene har færre lyttere, mens de øvrige nasjonale kanalene har vekst når vi sammenligner 2017 med 2016.Denne utviklingen opplevde vi også når TV-markedet ble digitalisert.
 • En felles trend i regionene er at NRK taper lyttere i de regionene hvor slukningen av deres FM-signaler har startet, mens P4 og Radio Norge stort sett har en stabil eller positiv utvikling. Lokalradioene har samlet en stabil utvikling i noen regioner, tilbakegang i noe og vekst i noen.

Om målingene
PPM (Portable People Meter): PPM-målingene er de offisielle radiotallene på nasjonalt nivå. Målingene foregår elektronisk ved hjelp av et landsrepresentativt panel, Mediepanelet, bestående av 1000 personer som bruker PPM-utstyr, 12+ år.

CATI:Kantar Media måler radiolytting på regionalt- og lokalt nivå med 45.000 årlige telefonintervju (CATI) i Forbruker & Media (F&M), 12+ år. CATI målingene er de offisielle lyttertallene for norske lokalradioer og hvordan rikskanalenene gjør det lokalt. Det er ikke alle lokalradio-stasjoner som rapporteres inn til undersøkelsen.

Digitalradioundersøkelsen (DRU): På oppdrag fra Digitalradio Norge, har Kantar Media siden 2012 gjennomført Digitalradioundersøkelsen (DRU). Det er omtrent 1000 intervjuer i hver rapport, 15+ år.