Sveits: Grønt lys for FM-slukking

Siden 2016 har en majoritet av radiolyttingen i Sveits skjedd via digitale flater som DAB+ og mobil. Nå er det gitt grønt lys for å slukke FM-nettet.

Av

Vedtaket, som ble gjort 25.oktober 2017, legger tilrette for en overgang til DAB+, i følge en pressemelding fra sveitsiske medie-myndigheter, Ofcom. Vedtaket bekrefter planen om en sveitsisk FM-slukking mellom 2020-2024.

Vedtaket tilsier at DAB + vil bli hoveddistribusjon for radio fra og med 2020, parallelt med en frakobling av FM-sendere.

Lytting

Siden 2016 har en majoritet av radiolyttingen i Sveits skjedd via digitale flater som DAB+ og mobil. I Sveits skjer 57 % av radiolyttingen digitalt, viser målingen som ble gjort våren 2017.

Alle radiostasjoner har fått forlenget sine FM-konsesjoner fra 2019 til 2024. Dette skal, i følge pressemeldingen skape den stabilitet som kreves for at bransjen skal klare overgangen til digital radio.

Bakgrunn

Fra 2024 vil alle radiotjenester kun sendes digitalt i Sveits, hovedsakelig på DAB + -plattformer. Radioindustrien har som mål å avslutte analog FM-kringkasting av sine tjenester iløpet av senest 2024. 1. desember 2014 presenterte Federal Councilor Doris Leuthard, representant for nasjonalkringkaster SRG og de private radiostasjonene et veikart med tiltak som må implementeres av bransjen og de føderale myndigheter før dette kan skjer.

I følge sveitsiske myndigheter skal migrasjonen fra analog til digital radio skal skje i to faser: innen 2019 skal alle FM-stasjoner bli sendt digitalt på en DAB + plattform. Ettersom en parallell-distribusjon av FM og DAB + øker kostnadene for kringkasting, er Confederationens assistanse innenfor de tekniske støttene sterkt utvidet, og følges informasjonskampanjer for å oppfordre offentligheten til å kjøpe DAB + radioer.

Den faktiske overgangen til digital radiokringkasting vil finne sted fra 2020 og fremover. Radiobransjen i Sveits vil, gjennom en felles avtale, fastsette tidsskjemaet for en gradvis utfasning av FM kringkasting, så vel som de kriterier som må være oppfylt slik at prosessen kan komme i gang. Disse omfatter for eksempel bruk av digital radio i husholdninger. I løpet av senest 2024, vil den siste FM-stasjonen i Sveits skrus av, i følge planen fra bransjen.

Sveitsisk radiobransje og myndigheter har siden februar 2017 hatt  informasjonskampanjen ” Radio zeith um” (bildet) om overgangen fra FM til DAB+.