Radio i Sverige

Sverige har for tiden ingen plan for digitalisering av radio, og har satt videre implementering av DAB på is i påvente av land som Norge. Høsten 2017 ble riksdekkende FM-konsesjoner for kommersiell radio tildelt. Landet har tidligere kun hatt regionale kommersielle konsesjoner.

Av

Sverige har i 2017 omregulert en rekke regionale konsesjoner, lagt til noen nye frekvenser og dermed opprettet tre nasjonale konsesjoner for kommersiell radio. Radioaktørene har lenge etterlyst muligheten til å sende over større områder, for å forbedre sine kommersielle forutsetninger.

Lisensavgifter

De tre nasjonale FM nettene ble tildelt i oktober 2017, etter en lukket budrunde. De aktørene som la inn de tre høyeste budene fikk hver sine konsesjoner til å sende radio på FM. Avgiften er en engangssum som betales inn forskuddsvis og dekker ikke senderkostnadene. Å sende radio via FM er pålagt konsesjon fordi det er knapphet på frekvensplasser. FM-konsesjonene i Sverige varer i åtte år, og gjelder fra 1. august 2018 til 31. juli 2026.

I følge Myndigeten for press, radio og tv, måtte kringkasterne ut med til sammen drøyt 916 millioner SEK i lisensavgift for de tre konsesjonene. Anbudsdokumenter, som er publisert på Mediemyndighetens hjemmesider, viser at Bauer Media betalte 408 millioner SEK for sin konsesjon, NRJ/RBS Broadcasting 307 millioner SEK, mens MTG/Kilohertz AB betalte 201 millioner SEK. Det var totalt sju søkere. De nye riksdekkende nettene kan få en rekkevidde på rundt 80 prosent av befolkningen. Det anslås at de tre nye FM-nettene koste tilsammen rundt 60 millioner SEK i årlig drift.

Med DAB anses ikke lenger kapasitet å være en knapphetsressurs, derfor betaler ikke norske kringkastere lisensavgift. Kommersiell riksdekkende radio i Norge består i dag av 16 kommersielle radiokanaler som via et felles DAB-nett dekker 92,8 prosent av befolkningen. Den årlige driftskostnaden for dette sendernettet er rundt 60 millioner NOK.

Historikk

Sverige har arbeidet med DAB som ny plattform i flere år. Svenske mediemyndigheter delte i 2014 ut 21 nasjonale DAB-konsesjoner til kommersiell radio. Radioaktørene har imidlertid uttalt at de venter med å benytte disse til det foreligger en mer helhetlig plan for utbygging. Sveriges Radio sender i dag en rekke kanaler i DAB-nettverket som når rundt 35 prosent av befolkningen. I følge Sveriges Radio er dette fortsatt referert til som forsøk, selv om de har pågått i lang tid.

Sverige begynte etableringen av riksdekkende DAB-nett allerede i 1995 og bygget opp et nettverk av sendere. I 2002 fikk Sveriges Radio innskrenket sine DAB-budsjetter og måtte slukke deler av nettet. Sveriges Radio og en samlet radiobransje ønsket å videreføre utbyggingen i 2004, men fikk nei fra daværende kulturminister Leif Pagrotsky i 2005.

I 2014 leverte Nina Wormbs, på oppdrag fra den forrige svenske regjeringen, en utredning av hvordan overgangen til digitalradio kunne skje i Sverige, dette inkluderte en plan som skisserte FM-slukking i 2022. Før sommeren 2015 meddelte den nåværende regjeringen at de ikke ønsker å gå videre med digitalisering, inntil man har flere erfaringer.

I følge kulturminister Bah Kunkhe var det uklarheter og stort sprik i høringsuttalelsene hos Riksrevisjonen, som ligger til grunn for utsettelsen. Beredskap og dekning ble trukket frem som viktige momenter.

Kultur- og demokratiminister Alice Bah Kuhnke uttalte da følgende: – Som med många politiska beslut, särskilt inom områden där tekniken är under ständig utveckling, kan det finnas anledning att senare ompröva frågan om digitalisering av marknätet för radio­sändningar. Regeringen kommer att följa utvecklingen i bland annat Norge.

Norske myndigheter har vurdert både beredskap og dekning med DAB-nettet i Norge, og Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet viser i en egen dekningsrapport at dette er bedre via DAB enn FM-distribuert radio.