Beredskap med nye radionett

DAB-nettet har store beredskapsmessige fordeler sammenlignet med FM-nettet. Faren for utfall av sendere er sterkt redusert.

Av

Årsaken til er at signalene i DAB-nettet mates direkte til hver enkelte sender. Skulle det oppstå utfall av en enkelt sender, vil ikke utfallet forplante seg nedover i kjeden av mindre sendere, slik som i FM-nettet.

DAB-teknologi i tunnel bidrar også til økt sikkerhet da DAB gir nødvarsling over alle kanaler og ikke bare NRK P1, slik situasjonen er i dagens FM-nett. Alle tunneler med FM-sendere skal erstattes med DAB før FM-slukking.

Les Kulturdepartementets redegjørelse i Stortingsmelding 24 (2014.2015)

Nasjonal beredskapsavtale
Justis- og beredskapsdepartementet inngikk en avtale av 22. juni 2012 med NRK, Norkring og Norsk Lokalradioforbund, om å formidle meldinger fra styresmaktene ved lokale og regionale kriser og katastrofer. Avtalen er teknologinøytralt uformet og vil derfor også omfatte sendinger på digitalradio.