Digitalisering av radio i utlandet

Det er ikke bare Norge som går mot heldigitale radiosendinger. Danmark, Sveits og Storbritannia har en overgangsprosess, som i mange ledd ligner den norske.

Av

Norge er det første landet som slukker de nasjonale FM-sendingene, men i desember 2017 vil også den nord-italienske regionen Syd Tyrol gjennomføre den første av flere FM-slukkinger. Digital radio og DAB+ overtar distribusjonen av radio.

I Sveits ble det høsten 2017 gitt grønt lys for slukking av FM-nettet. Vedtaket, som ble gjort 25.oktober 2017, legger tilrette for en overgang til DAB+, skriver sveitsiske medie-myndigheter Ofcom i sin pressemelding. Vedtaket bekrefter den tidligere vedtatte planen om en sveitsisk FM-slukking mellom 2020-2024, og tilsier at DAB + vil bli hoved-distribusjon for radio fra og med 2020.

Europeisk sammenslutning for digital radio

Mer enn 300 radiostasjoner i Europa er i dag med i et digitalradio-samarbeid, The European Digital Radio Allianse (EDRA). Gruppen representerer både statseide og private radiokanaler, samt EBU.

Tyskland tok i 2015, sammen med Storbritannia, et initiativ for en raskere implementering av DAB som fremtidig radioteknologi i Europa. Den Europeiske kringkastingsunionen EBU kartlegger fortløpende implementeringen av DAB-teknologien og har oppsummert status for digitaliseringen av radio i Europa i denne rapporten.

Etter at britiske myndigheter i 2014 vedtok en overgangsplan fra analog til digital radio har britisk radiobransje bygget ut riksdekkende DAB-nett. Planen tilsier at myndighetene kan vurdere slukking av FM-nettet når følgende to kriterier er nådd: Digital lytting må være 50 prosent av all lytting og rekkevidden på DAB-dekning må tilsvare FM-dekningen for kommersiell radio, BBC og lokalradio. Les mer om kriteriene og fremdrift for digitaliseringen på egne sider (sidene er på engelsk).

Danske myndigheter har vedtatt en plan for overgang til digital radio med kriterier for FM-slukking. Dette kan bli besluttet når 50 prosent av all radiolytting er digital. Alle kanaler ble lagt om fra DAB til DAB+ i oktober 2017. I Danmark ble det våren 2017 lansert en større informasjonskampanje om digital radio, initiert av Slots- og Kulturrstyrelsen.

Sverige avventer

Sverige har vedtatt å sette en videre implementering av DAB på is i påvente av utviklingen i land som Norge. Alle store svenske radiokringkastere står samlet bak ønsket om en digitalisering.

I Europa er det en voksende erkjennelse om at DAB er framtidas plattform for kringkastet radio. Synspunktet deles av nasjonale og europeiske beslutningstakere, myndigheter og offentlige og kommersielle kringkastere. I blant annet Tyskland jobbes det konkret med lovregulering som krever at radioapparater skal kunne ta inn DAB og/eller nettradio, sammen med FM.

World DMB, status for digitalisering i ulike land

Australia, Midtøsten, Afrika og Asia

I Australia er det først og fremst kommersielle radiostasjoner som har gått i bresjen for å gå over til DAB. En radiorapport fra høsten 2014 viser økning i daglig lytting og en stor vekst i antall nye biler med DAB+. Flere land i Afrika, Asia, Australia og Midtøsten sender nå radio på DAB+.

Overgangen fra FM til DAB i bil er internasjonalt drevet og i 2016 ble det solgt 40 prosent flere biler med DAB enn året før i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Nederland, Sveits, Danmark og Australia.