Digitalradio – ord og uttrykk

Her er en liste over noen av begrepene som brukes i forbindelse med radio, digitalradio og apparater.

Av

3G

Betyr tredjegenerasjons mobilnettverk som gjør det mulig med mobil dataoverføring av data, bilder og film over mobilnett.

AAC+

Står for Advanced Audio Coding, som er en metode for å komprimere et lydsignal for å spare plass. Metoden fjerner det som oppleves som elementer i lydstrømmen som ikke lett oppfattes av lytter og/ eller vurderes som unødvendige i forholdet plass/ lydkvalitet.  MP3 er et kanskje mer kjent begrep, hvor begge i prinsippet gjør det samme, men på forskjellige måter.

AUX/ AUX-inn

Auxiliary, som i konteksten radioapparater brukes til å beskrive tilkobling for en ekstern lydenhet. AUX-in betyr at man kan sende signaler fra for eksempel en MP3 spiller/ smartelefon til radioen via som oftest en 3,5mm mini-jack kabel. Denne kabelen har en 3,5mm mini-jack i begge ender.

Bitrate

Bitrate benyttes som begrep innen digital multimedia. Det angir hvor mye informasjon som behandles per tidsenhet, og uttrykkes som oftest i kilobit per sekund (kbps). Ved behandling av digital musikk og video gjelder det følgende forholdet: høy bitrate på f.eks. en musikkfil gir høyere kvalitet nettopp fordi det overføres mer informasjon per sekund.

Bit/s

Bit per sekund er en måleenhet for dataoverføring, også uttrykt som bps eller b/s, og betyr hvor mye informasjon som blir overført per sekund i et digitalt system.

Bluetooth/ Blåtann

Er en måte å sende og motta data trådløst mellom enheter, for eksempel mellom en mobiltelefon og en digitalradio.

Bredbånd

Betegner medier, tjenesteplattformer eller teknologier for høyhastighets dataoverføring mellom to eller flere maskiner eller brukere. Brukes i relasjon til selve overføringsmediene, som fiber, kabel, kobber, tjenesteplattformene, som fast eller mobilt bredbånd og teknologiene, som ADSL, UMTS.

Båndbredde

Brukes på folkemunne for å angi datakapasitet. Det korrekte begrepet er Bit/s (se ordlisten).

DAB

Digital Audio Broadcasting (forkortet DAB) er en standard for digital lydkringkasting, eller digitalradio.

DAB+

DAB+ er en nyere versjon av DAB som benytter MPEG-4 komprimering og bedre koding for feilkorrigering. Den generelle effekten av å sende i DAB+ er en bedre utnyttelse av frekvensene, altså at det er plass til mer innhold per frekvens. Radioer som mottar DAB+, kan også ta vanlig DAB – mens en eldre DAB-radio ikke vil kunne ta imot DAB+. Som lytter behøver du ikke forholde deg til hva som er hva dersom du har en DAB+ radio – den søker opp alle kanaler, både DAB og DAB+.

Digitalisering

Er et generelt begrep for å gjøre et analogt signal (for eksempel en lyd/ stemme) til et digitalt format i bearbeidingen, distribusjonen eller lagringen av signalet.  Digitale signaler har den iboende fordelen at de ikke svekkes nevneverdig over tid, samt at lyd og bilder også kan kopieres fra ett digitalt medium til et annet, uten at kvaliteten forringes.

Distribusjonsplattform

Et fellesbegrep for ulik infrastruktur som kan formidle digitalt radioinnhold, for eksempel bakkenett sendere, satellittdistribusjon, kabel-tv-nett, bredbåndsnett.

DMB

Forkortelse for Digital Multimedia Broadcasting, som er en familie av standarder for ulik digital kringkasting av lyd, bilde, film, tekst mv., med en rekke underkategorier/ standarder. DMB og DAB kringkastes over samme nett.

DRM

Er i digitalradiosammenheng en forkortelse for Digital Radio Mondiale og kringkaster digitalradio i VHF-båndet (FM).  Dette er en lite utbredt metode for å kringkaste digitalradio og har i langt mindre grad enn DAB blitt adoptert av produsenter av apparater og utstyr sammenliknet med DAB.

EPG

Elektronisk programguide. Er sendeinformasjon og tilleggsinformasjon på mottakende skjerm (for eksempel skjermen på en radio eller TV) som viser typisk pågående og kommende program som sendes.

FM-båndet

FM-båndet er et kringkastingsbånd på VHF-området og strekker seg fra 87,5–108 MHz.

Frekvensblokk

Er et begrep for å beskrive kanalene som pakkes/ settes sammen i en multiplekser (se ordliste).

Kringkasting

Samtidig utsending av programinnhold fra en avsender til flere mottakere (tradisjonell radio- og fjernsynsdistribusjon).

LED display/ skjerm

Er en skjerm som viser ulik informasjon på radioapparatet. De er enten relativt enkle med kun navn på radiostasjonen, til mer avanserte hvor det vises bilder, tekst mv. sammen med radiosignalet.

MP3

Digitalt musikkformat. Benyttes også generelt som betegnelse avspillere av digitale musikkformat, da som MP3-spiller.

Multiplekser

Utstyr som samler flere signaler (for eksempel radio), pakker og formidler signalet videre i ett . Prosessen kalles også MUX-ing, da en Multiplekser kalles en MUX.

Podkasting

Et program som blir publisert på Internett for tilgjengeliggjøring til nedlastning av alle som har tilgang til podkasten.  En podkast kan spilles av på for eksempel en smarttelefon, en MP3/ ipod spiller mv.

PPM

Portable People Meter. Målemetode nytta for å måle radioeksponering. Metoden inkluderer at et utvalg av personer (et panel) bærer med seg et elektronisk måleapparat som registrerer eksponering for ulike radiokanaler og således blir både aktiv og passiv lytting målt.

Streaming/ Strømming

Også kalt direkteavspilling. Er overføring av data, bilder eller lyd fra en sender til en eller flere mottakere.

dBuV/m

Er en teknisk måleenhet for signalstyrke og er i denne sammenheng brukt til å beskrive signalstyrken/ mottaksforholdene til digitalradio.  For digitalradionettet i Norge angir de følgende dBuV/m nivåene det følgende:

  • 42dBuV/m = god dekning, som omfatter mobilt og portabelt mottak ute
  • 54dBuV/m = svært god dekning, som omfatter innendørs mottak, trehus by.