Frekvenser, konsesjoner og kapasitet

Radiosendinger organiseres annerledes på DAB enn i de analoge FM-nettene. I de digitale nettene pakkes flere radiokanaler sammen i ett signal. På FM er det en kanal i hvert nett.

Av

Dette innebærer at det blir plass til flere kanaler og at sendernettene utnytter frekvensene  mer effektivt. 

Kapasitet

FM har plass til en kanal i hvert nett. DAB formatet har plass til inntil 10 kanaler i hvert nett, mens den nyeste versjonen som kalles DAB+ kan få plass til inntil 20 kanaler.

Frekvenser

Gjennom internasjonale avtaler har Norge fått tildelt frekvenser nok til ett DAB-nett for NRKs radiokanaler, to DAB-nett for riksdekkende kommersielle radiokanaler (hvorav kun ett er tatt i bruk) og inntil 37 regionale DAB-nett for lokalradio.

Konsesjoner

NRK har egen konsesjon, men leier det fysiske nettet fra Norkring. Norkring er selv konsesjonær for det riksdekkende kommersielle nettet og her leier Digitalradio Norge og SBS Radio Norge all kapasitet og fungerer dermed i praksis som operatører overfor radiokanalene. Begge nettene er i ordinær drift med konsesjoner og leieavtaler som strekker seg til 2031.

Vinteren 2013 ble det tildelt anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser for prøvedrift av lokale DAB-nett i 16 av 37 regioner frem til 2017. Kriteriene for ordinær drift i de 37 regionene vil etter planen bli kunngjort etter 2015. Les mer om lokalradioene DAB-nett hos Medietilsynet.