Kjøkkenradioer

Kjøkkenet er et at de stedene hvor folk ofte hører på radio. Det finnes mange forskjellige typer radioer til dette formålet.

Av

De er gjerne karakteriserte med å ha en størrelse og utseende som gjør den egnet til dette bruket. I en situasjon på kjøkkenet hvor mat lages er det hensiktsmessig med knapper på radioen som er enkle å betjene i en situasjon hvor mat lages.

Eksempel på en radio som egner seg for kjøkkenet - POP!

Eksempel på en radio som egner seg for kjøkkenet – POP!

Det finnes også modeller hvor hensikten er å bevare så mye benkplass som mulig på kjøkkenet og som dermed er utformet for å monteres oppunder et skap (se bilde lengre ned i artikkelen).  Her kommer de da gjerne med praktiske kjøkkenfunksjoner som alarm osv.

Eksempel på en radio som kan monteres oppunder kjøkkenskap-  Grundig Sonoclock 890i

Eksempel på en radio som kan monteres oppunder kjøkkenskap- Grundig Sonoclock 890i