1,1 millioner DAB-radioer i norske hjem

34 prosent av alle husstander har en DAB-radio, i følge Digitalradioundersøkelsen. Man anslår at det nå er drøyt 1.129.000 DAB-radioer i norske hus og biler.

Av

De digitale radiovanene måles løpende gjennom hele året for å gi et bilde av nordmenns bruk av det digitale radiotilbudet. Digitalradioundersøkelsen kartlegger blant annet hvor mange som eier en DAB-radio, og viser at det er hjemmeradioer som utgjør den største andelen. Drøyt 903.000 DAB-radioer finnes på kjøkkenet, i stereoanlegget eller som adapter i hjemmet. I bil er det nå omlag 226.000 radioer med DAB eller DAB-adapter.

Andelen DAB-radioer har økt i perioden undersøkelsen er blitt gjennomført. 34 prosent eier nå en DAB-radio – tilsvarende andel var 28 prosent i fjerde kvartal 2012. Målingen er gjort i andre kvartal 2013.

Mer enn én DAB-radio

Undersøkelsen viset at folk ikke bare har én men flere radioer i husstanden. 72 prosent av de spurte oppgir å ha én DAB-radio i husstanden, 18 prosent oppgir å ha to DAB-radioer. 10 prosent oppgir å ha tre DAB-radioer. Andelen FM-radioer er fremdeles langt større enn andelen DAB-radioer. Det oppgis å være om lag 8,3 millioner FM-radioer i norsk husstander.

Det finnes i dag to ulike kartlegginger av DAB-omfanget. Elektronikkbransjen presenterer jevnlig salgstall fra sine medlemmer – Digitalradioundersøkelsen gjennomføres av TNS Gallup på vegne av Digitalradio Norge. Digitalradioundersøkelsen er landsrepresentativ og gjennomføres på grunnlag av telefonintervjuer.

 

For mer informasjon, kontakt

Ole Jørgen Torvmark, Daglig leder, mobil  924 30 600

Jarle Ruud, Markedssjef, mobil  403 10 467