Oppdatering av kanal-listen på DAB

Søk opp kanaler pånytt med jevne mellomrom. Dette sikrer at du til enhver tid kan høre alle kanaler som er tilgjengelig i ditt område.

Av

En DAB-radio har en automatisert søkefunksjon for å finne, og liste opp alle kanaler i ditt område. Første gang radioen slås på, gjør den dette søket automatisk, og lager en kanalliste som viser alle kanaler innen rekkevidde. Dette søket gjøres bare første gang radioen slås på, eller når man aktiverer det selv.

Når bør jeg oppdatere

En oppdatering av kanallisten bør gjøres når

  1. …en eller flere nye DAB-kanaler er kommet på lufta
  2. …en eller flere DAB-kanaler er flyttet fra DAB til DAB+
  3. …radioen er flyttet over større avstander, for eksempel hjemmefra til hytta

Radiokanaler som har sluttet å sende, men som fortsatt ligger i kanallista, vil normalt bli borte når man gjør et full oppdatering (“full scan”).

Fremgangsmåte

Ulike radioer har litt ulik fremgangsmåte for oppdatering av kanalliste. Det er imidlertid mange som har relativt lik betjening, så disse generelle tipsene bør kunne hjelpe mange.

Nederst i denne artikkelen har vi lagt ved noen videoer som viser oppdateringen på noen populære DAB-radioer.

  1. Mange radioer har en egen knapp til kanalsøk, og er derfor svært enkle å operere. Knappen er ofte merket “scan” eller “full scan”. For å starte et kanalsøk, trykk på knappen – alternativt hold knappen inne et par sekunder. Så snart kanalsøket starter (indikeres som regel på skjermen) er det ikke behov for flere inngrep. Når kanalsøket er ferdig (tar som regel 20-30 sekunder) kan radioen igjen brukes som tidligere. Husk å strekke antennen ut når søket foregår.
  2. Andre radioer har et “menysystem” for funksjoner som ikke brukes daglig (kanalsøk, stille skjermens lysstyrke etc). Metoden for å aktivere kanaloppdatering varierer mer her, men første steg er å få frem menyen, eller første del av den, på radioens skjerm. En knapp merket “Menu” eller liknende er oftest stedet å starte.

Navigering/leting i menyen foregår oftest ved hjelp av piltaster eller “rullehjul” på radioen. Som regel finnes også en “enter” (bekreft) knapp for å bekrefte valg av alternativet på skjermen.

Funksjonen man ser etter, heter ofte “scan” eller “full scan” også for denne type radioer. Den finnes ofte i en undermeny kalt “system” eller “system settings”, men her varierer oppsettet fra merke til merke.

En beskrivelse av hvordan et slikt søk gjennomføres, finnes i bruksanvisningen. Din forhandler vil også kunne hjelpe til med tips om dette.

Videoer som viser oppdateringen på noen populære DAB-radioer

Oppdatering av kanallisten – POP

Oppdatering av kanallisten – Tivoli Albergo

Nedlastbar versjon: Praktisk veiledning Kanal-listen