Butikker informert: – Vær tydelig ved FM-radiosalg

Radioselgere over hele landet har fått informasjon om at FM-radioer nå må selges med følgeinformasjon. Kunder må vite at FM-radioen har begrenset funksjonalitet i fremtiden. Markedsføring av FM-radioer kan være villedende.

Av

Selv om slukkedato for FM-nettet ennå ikke er satt, oppfordres bil- og radioforhandlere nå til å være proaktive og informere kunder om mulige konsekvenser ved kjøp av FM-radio. Den som kjøper FM-radio bør nå få vite at den ikke kan ta inn alle kanaler når FM-slukkingen blir et faktum. FM-slukking vil trolig skje i 2017 og senest i 2019.

–       Det er nå under fem år til FM-slukking, uavhengig om den blir i 2017 og 2019. Man kan regne fem år som reklamasjonstid ved kjøp av en vare som radio, og mange radioselgere må være klar over dette tidsskillet slik at de kan informere kundene sine på en god måte, sier Jarle Ruud, markedssjef i Digitalradio Norge.

Reklamasjonsretten som følger av forbrukerkjøpsloven gir deg rett til å klage på mangler ved en vare innen en bestemt tidsfrist. I utgangspunktet har du to års reklamasjonsrett, men dersom produktet er ment å vare vesentlig lenger enn to år, kan du klage i inntil fem år.

Melding ut

Digitalradio Norge har sendt informasjon til flere store elektronikkforhandlere, bilkjeder og importører for å gjøre dem oppmerksom på tidshorisonten for teknologiskiftet og de forbrukerrettslige vurderingene. 41 prosent av alle radioer som ble solgt i fjor var FM-radioer.

Selgers opplysningsplikt

Forbrukermyndighetene gjorde nylig vurderinger i forhold til markedsføring og kjøp av FM-radio. I følge Forbrukerrådet kan det det selgeren opplyser om i kjøpsøyeblikket, bli vektlagt hvis det skulle oppstå en tvist på et senere tidspunkt. Selges informasjonsplikt vil gå foran kjøpers undersøkelsesplikt og en selger må kunne dokumentere skriftlig at det er gitt opplysninger om FM-radioens endrede levevilkår.

– I bilbransjen er det foreslått et punkt i kjøpskontrakten som viser at kunden er gjort oppmerksom på at FM-radioen vil ha en begrenset funksjonalitet i årene fremover. En variant av dette bør kanskje vurderes av de som selger hjemmeradioer også slik at kundene ikke får feil informasjon og man unngår tvister i etterkant, sier Jarle Ruud.

Det er de riksdekkende FM-nettene som skal slukkes, samt enkelte bynære lokalradioer. Flere lokalradioer vil få fortsette å sende på sine lokale FM-nett. Om man ønsker å høre en lokalradiostasjon på FM vil dette også være mulig med en digital radio da de fleste DAB+radioer også har mulighet til FM-lytting.

Markedsføring av FM kan være villedende

Markedsføring av FM-radioer uten informasjon om konsekvensene av FM-slukking, kan fra nå også bli vurdert som villedende, jfr. markedslovens §8, opplyser Forbrukerombudet.

Les mer på radio.no  Mer om samarbeidet på Medietilsynets nettsider.