45 prosent hører digital radio

Den digitale lyttingen har vokst betydelig siste kvartal. Nå bruker 45 prosent av alle daglige radiolyttere i Norge digitale plattformer.

Av

Lytterveksten skjer i samme perioden som det er lansert tre riksdekkende heldigitale kanaler.

–      Lyttertallene gir et godt bilde av den effekten de nye kanalene har hatt. Digital sendernett gjør at man enkelt kan etablere nye kanaler, og dermed tilby mer innhold til hele landet. Tallene viser at folk liker å få et bredere tilbud og det er veldig bra for både lyttere og radiobransjen, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge.

Undersøkelsen er basert på intervjuer som er gjort i perioden oktober 2013 til mars 2014. NRK P1+ ble lansert i oktober 2013, både P6 Rock og NRK P13 ble lansert i januar 2014.

–      Tallene reflektere også det store DAB-radiosalget som fant sted før jul. Mange kjeder opplevde i år et sjeldent stort salg av radioer og DAB-radio ble kåret til årets julegave, legger Torvmark til.

Digitalradioundersøkelsen viser at det er 1,3 millioner nordmenn som hører radio digitalt daglig.

Mange eldre lyttere

Den største lytterveksten har funnet sted i den eldste aldersgruppen 60+, der det er en vekst på hele 14 prosentpoeng. I den yngste aldersgruppen er lyttingen gått tilbake med 9 prosentpoeng. Den største tilveksten av digitale lyttere er registrert i Midt-Norge.

Tradisjonell radio

Undersøkelsen viser at mange nå hører digital radio via DAB-nettet. DAB-nettet, som er under utbygging, skal sammen med radio via internett og digital-tv, erstatte FM-nettet.

–      DAB-lyttingen har gjort et kraftig hopp siste kvartal, en økning på hele 9 prosentpoeng er en utvikling vi ikke har sett før. Dette gir oss trygghet på at nordmenn fremdeles liker å høre radio via tradisjonelle radioapparater og at det store kanalutvalget på DAB-nettet faller i smak, sier OJT.

Internettlytting viser en vekst på ett prosentpong, mens lytting via digital tv går tilbake med ett prosentpong.

Færre bruker FM-radioen  

Digitalradioundersøkelsen gjennomføres hvert kvartal og viser for første gang en tydelig nedgang i lytting via tradisjonelle FM-apparater.

I følge undersøkelsen er det nå 44 prosent av norske husstander som har en DAB-radio. Dette tilsvarer omlag 1,6 millioner radioapparater. Drøyt av 370.000 av disse er bilradioer.

Digitalundersøkelsen gjennomføres løpende av TNS Gallup på vegne av Digitalradio Norge.

Offisiell måling

– Denne veksten viser at vi ligger godt i rute i forhold til å nå målet om 50 prosent digital bruk innen 2015. Dette er en av forutsetningene for at FM-nettet skal kunne slukkes i 2017, sier Torvmark. Skulle man ikke nå kravet slukkes FM-nettet uansett i 2019.

Digitalradioundersøkelsen er den offisielle målingen av digital radiolytting som gjøres i forbindelse med digitaliseringen av norsk radio. Undersøkelsen gjennomføres løpende og måler digitalandelen i slukkekravene som er formulert i Stortingsmelding nr. 8 2010/2011. Tallene er vektet mot PPM, som er de offisielle lyttertallene på radio.

Kontakt: Mari Hagerup, kommunikasjonssjef Digitalradio Norge, mobil 920 46 088

 Se lyttertallene i perioden 

Mer om lyttertall og Digitalradioundersøkelsen