Digitalradio-undersøkelsen

Digital radiolytting måles løpende i Digitalradioundersøkelsen fra TNS Gallup. Her finner du mer informasjon om undersøkelsen.

Av

Digitalradioundersøkelsen gjennomføres løpende og måler digitalandelen i slukkekravene som ble formulert i Stortingsmelding nr. 8 2010/2011.

Digitalradioundersøkelsen utføres av TNS Gallup og er basert på telefonintervjuer (CATI). Den gjennomføres gjennom hele året, kun med en liten pause ved juletider. Antall intervjuer skjer med en landsrepresentativ fordeling. Undersøkelsen er vektet på alder, kjønn og geografi, og vektet mot de offisielle PPM-tallene fra samme periode som undersøkelsen rapporteres for. Undersøkelsen rapporteres kvartalsvis med et glidende snitt på 6 måneder.

PPM skiller ikke på plattformene

Radiolyttingen måles i PPM-undersøkelsen, som gjøres av TNS Gallup og er en elektronisk undersøkelse av radiolytting ved hjelp av et ‘Portable People Meter’. Et landsomfattende utvalg av personer bærer med seg et elektronisk måleapparat som gjenkjenner all radiolyd som tilhører kanalene som deltar i undersøkelsen.

PPM-målingene fanger opp all lytting, men kan ikke i dag skille tilfredsstillende mellom plattformene det lyttes på. Digitalt radioinnhold publiseres så mange steder at det i praksis vil være svært komplisert å få dette korrekt til. Lokalradio og utenlandske radiokanaler er heller ikke en del av PPM. Dette er årsaken til at man har etablert en egen måling av digital lytting.

LENKE: Digitalradioundersøkelsen, tredje kvartal 2015

LENKE: Digitalradioundersøkelsen, andre kvartal 2015

LENKE: Digitalradioundersøkelsen, første kvartal 2015

LENKE: Digitalradioundersøkelsen, punktmåling 2015

LENKE: Digitalradioundersøkelsen, okt.des 2014

LENKE: Digitalradioundersøkelsen, sept-nov 2014

LENKE: Digitalradioundersøkelsen, aug-okt 2014 

LENKE: Digitalradioundersøkelsen, tredje kvartal 2014

LENKE: Digitalradioundersøkelsen, andre kvartal 2014

LENKE: Digitalradioundersøkelsen, første kvartal 2014

LENKE: Digitalradioundersøkelsen, fjerde kvartal 2013

LENKE: Digitalradioundersøkelsen, tredje kvartal 2013

LENKE: Digitalradioundersøkelsen, andre kvartal 2013

LENKE: Digitalradioundersøkelsen, første kvartal 2013

LENKE: Digitalradioundersøkelsen, fjerde kvartal 2012