57 prosent bruker digital radio

Bruken av digitale plattformer har økt til 57 prosent, i følge Digitalradioundersøkelsen første kvartal 2015.

Av

Den siste målingen for hele første kvartal viser at FM-lyttingen er på sitt laveste nivå noensinne. 43 prosent av radiolytterne oppgir kun å høre på analog radio, mens 57 prosent nå daglig bruker minst en digital plattform. Dette tilsvarer om lag 1,67 millioner daglig radiolyttere

– Regjeringen har besluttet en overgang til digitalradio i 2017, og den siste lyttermålingen bekrefter trenden vi har sett over langt tid. Digitalradio har for alvor kommet inn i norsk hverdag. Stadig flere lyttere tar i bruk digitalradio, sier daglig leder i Digitalradio Norge, Ole Jørgen Torvmark.

Utskiftingen er godt i gang

58 prosent av husstandene oppgir nå å ha en digitalradio enten hjemme, i bil eller på hytta. Den klart største andelen er bærbare og stasjonære DAB-radioer, som kjøkkenradioer og stereoanlegg. Lommeradioer utgjør en liten andel. I underkant av 500.000 biler har DAB-radio eller adapter. Totalt er det nå i underkant av 2,2 millioner DAB-radioer i norske hjem.

– Bilandelen har vokst godt fra forrige kvartal, og det vitner om at folk har begynt å gjøre omstillingen. Men det er fremdeles mange biler som skal oppgraderes de neste to årene og det er nå omstillingsjobben begynner for alvor. Heldigvis finnes det over 70 ulike DAB-radioer og adptere for bil på det norske markedet, sier Torvmark.

Overtar for FM

Digital radio brukes som en fellesbetegnelse for DAB, internett og digital-tv. Plattformene skal sammen erstatte FM-distribusjonen. Dette også de meste benyttede plattformene for digital radiolytting i dag. 38 prosent av radiolytterne bruker DAB som kilde, 21 prosent bruker internett mens 10 prosent bruker digital tv. Fjerner man dobbeltkilder gir dette en akkumulert lytting på 57 prosent.

DAB vil overta distribusjonen i de nasjonale kringkastingsnettene. Det er nødvendig med kringkasting som ryggrad i norsk radio for å sikre god radiodekning over hele landet og ivareta kravene til robuste signaler og beredskap.

Se undersøkelsen på bunnen av siden, trykk på pilen til høyre for nedlasting.

Om undersøkelsen

Digitalradioundersøkelsen utføres av TNS Gallup og er den offisielle målingen av digital radiolytting ifbm. digitaliseringen av norsk radio. Undersøkelsen gjøres løpende og er vektet mot PPM, som er de offisielle lyttermålingene for radio. Målingen er i forkant verifisert av myndighetene som en valid måling.

Se tidligere undersøkelser

Bakgrunn

Norge er i en omlegging fra analog til digital radio for alle riksdekkende kanaler, og enkelte lokalkanaler. Med digital radio utvides radiotilbudet i hele Norge. Mer enn 92 prosent av befolkningen kan nå høre 22 riksdekkende radiokanaler. Det er god DAB-dekning over hele landet. De riksdekkende DAB-nettene har like høy og til dels høyere befolkningsdekning enn riksdekkende FM-nett. DAB-dekningen langs veinettet er generelt bedre enn FM-dekningen.

Det er i dag DAB-sendinger over store deler av Europa og mange land har begynt overgangen fra analoge til heldigitale sendinger. Storbritannia, Tyskland, Nederland, Sveits, Østerrike, Sverige og Danmark er i en omlegging med enten gitte kriterier eller en tidsfestet målplan for overgang til DAB og digital radio. I mange andre land pågår utbygging av sendernett med DAB-teknologi.