Stadig flere har DAB-radio

Antall personer som eier en DAB-radio har økt betraktelig de siste tre årene. Fra 2012 til 2015 er det kommet 1,5 millioner digitale radioer inn i de tusen hjem.

Av

Ved utgangen av tredje kvartal 2015 var det om lag 2,3 millioner DAB-radioer i Norge, i følge Digitalradioundersøkelsen fra TNS Gallup. Tre år tidligere var det om lag 865 000 DAB-radioer i norske hjem, jmf tall fra fjerde kvartal 2012.

– De siste tre årene har det vært en betydelig vekst av DAB-kanaler. Antall radioapparater i husstandene vitner om at nordmenn ønsker det nye innholdet velkommen, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge.

I følge Digitalradioundersøkelsen er det en DAB-radio i 6 av 10 husstander. Målingen er gjort frem til 1.oktober.

Digital lytting står sterkt

Radiolytting på digitale plattformer står sterkt i det daglige lyttingermønsteret. 53 prosent av lytterne hører daglig på radio digitalt – enten via DAB, nett eller tv. DAB er den desidert mest brukte av de digitale plattformene, med mer enn dobbelt så stor lytteroppslutning som internett-overført radio. DAB-lyttingen holder seg stabil høyt i tredje kvartal, mens nettlytting viser en svak nedgang.

DAB, internett og tv skal erstatte analoge radiosendinger over FM-båndet.

Flere oppgraderer bilen

I følge Digitalradioundersøkelsen er det en vekst i antall bilradioer med DAB. 575 000 biler har DAB-radio, en vekst på 15 prosent siste halvår.

– Forskjellen fra tidligere år er at vi nå begynner å se en vekst av biler som blir oppgardert med DAB. Det vanlige frem til nå har vært at de fleste biler med DAB har hatt denne installert fra bilen var ny. Vi tror mange vil følge etter i året som kommer. Radio i bilen er en viktig hverdagsrutine og flere oppdager nå verdien av et kraftig utvidet radiotilbud over DAB, sier Torvmark.

Alle biler kan oppgraderes med en DAB-radio eller et DAB-adapter.

Om undersøkelsen

Digitalradioundersøkelsen utføres av TNS Gallup og er den offisielle målingen av digital radiolytting. Undersøkelsen gjøres løpende og er vektet mot PPM, som er de offisielle lyttermålingene for radio.

 

BAKGRUNN

Norsk radio digitaliseres og gjennom 2017 slukkes FM i Norge region for region. Mer enn 3 millioner nordmenn hører radio hver eneste dag.

Norge er ett av mange land som legger om til digital radio. Digitaliseringen mangedobler det nasjonale kanaltilbudet og skaper mer mangfold på eteren.