Informasjon om salg av FM-radio

Forbrukerombudet, Forbrukerrådet og Medietilsynet oppfordrer butikker til god informasjon rundt teknologiskiftet. – Gi forbrukerne god og dekkende informasjon om FM-radioer i butikk og på nett, skriver de.

Av

Informasjonen ble sendt ut til landets forhandlere i begynnelsen av desember 2014. Forbrukerne må få riktig informasjon rundt teknologiskiftet på radio.

Denne informasjonen er sendt ut til forhandlerleddet:

Radio digitaliseres i Norge, og fra 2017 vil riksdekkende radio ikke lengre sendes over FM-nettene, men over DAB, nett og digital-tv. Riksdekkende kanaler vil fra dette tidspunktet sendes i DAB+. Lokalradio i distriktene vil fortsette å sende på FM frem til 2022.

Digitalovergangen innebærer at apparater som bare tar imot FM-signaler får et begrenset bruksområde etter 2017. De som selger FM-radioer oppfordres til å gi informasjon om dette til forbrukere i forkant av salg. Slukkevedtaket har også konsekvenser for måten FM-radioer bør markedsføres på.

Slik formulerer myndigetene sin oppfordring til butikk-kjedene: “Forbrukeren skal forstå at FM-radioen ikke vil fungere som tiltenkt etter overgangen til DAB+. Å skjule eller unnlate å gi informasjon, kan vurderes som et brudd på markedsføringslovens § 8. Mangelfull eller uriktig informasjon kan også gi grunnlag for reklamasjon etter forbrukerkjøpsloven § 16. Forbrukerkjøpsloven gir forbrukerne rett til å reklamere på et produkt når det er en mangel. Hvis radioen avviker fra forbrukerens forventninger på grunn av manglende eller uriktig informasjon fra selger, kan det være snakk om en mangel.

Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Medietilsynet oppfordrer dem som selger FM-apparater til å være proaktive og gi forbrukerne god og dekkende informasjon i butikk og på nett. Dette kan gjøres gjennom plakater, «merking» av produkter og ved direkte informasjon til forbrukerne ved salg. Ved å sikre informasjon til den enkelte forbruker kan man i ettertid unngå tvist om hvilke opplysninger som ble gitt ved kjøp.”

Det er sendt ut en informasjonsplakat til forhandlerne med kortfattet informasjon om dette.