Folk ønsker sjelden endringer

65 % ønsker ikke FM-slukking i følge en undersøkelse Dagbladet offentliggjorde 13. juli. Avisen konkluderer med at folket slakter DAB-overgangen og mener at et overveldende flertall er i mot FM-slukkingen og overgangen til DAB-radio.

Av

– Det er ikke nytt eller overraskende at folk er negative til endringer. Dette har vi sett ved tidligere teknologiskifter også, for eksempel ved overgangen til digital-tv, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge.

I Dagbladets undersøkelse har folk blitt stilt følgende spørsmål ”Det er vedtatt at FM-nettet skal slukkes 1. januar 2017. Etter den tid må man ha DAB-radio for å lytte til radio. Er du for at FM slukkes og radiosignalene flyttes fra FM til DAB, eller er du imot dette?”

– Det blir litt Ole Brumm over Dagbladets undersøkelse. Uten nærmere forklaring på hvorfor man slukker FM er det ikke rart at mange gjerne svarer ja takk begge deler, sier Torvmark.

Det digitale radioskiftet innebærer at hele landet får langt flere kanaler enn hva som er mulig via FM, samtidig som radioen forblir gratis i bruk og tilgjengelig overalt.

– Det er ikke forsvarlig med fortsatt drift og vedlikehold av gamle FM-nett når de nye DAB-nettene har minst like gode dekning og et langt større innholdstilbud. En langvarig dobbeltdistribusjon via DAB og FM ville gått ut over innholdsproduksjonen, forklarer han.

Meningsmålingen fra Dagbladet stemmer dårlig med folks anskaffelse og faktiske bruk av digitalradio. 2 av 3 husstander har minst en DAB-radio og publikum som har DAB lytter lenger. 6 av 10 daglige radiolyttere bruker digitale plattformer, i følge Digitalradioundersøklen fra TNS Gallup.

Les mer om hvorfor radioen digitaliseres.