Derfor blir radioen digital

Norsk radio står overfor et teknologiskifte. Overgangen til digital teknologi er blant annet nødvendig fordi FM-nettet er i ferd med å nå et metningspunkt.

Av

Digitalisering åpner muligheten for et bedre radiotilbud og sørger for fornyelse. Digital radio gir flere kanaler, støyfri lyd, bedre mottak av signaler i bil og nye funksjoner som tekst- og billedstrømmer på radioapparatet.

Fornyelse av radio

Radio var det første massemediet som ble distribuert til hele landet. De første FM-senderne ble satt opp i 1954 og gjorde radio tilgjenglig for flere. Nå er tiden inne for en fornyelse og det ligger mange helt nye muligheter både for lytterne og de som lager radio ved å bytte til digital teknologi. Det blir minst fire ganger flere riksdekkende kanaler og det vil bli lettere å finne frem i kanalmenyen. Tekst og bilder utvider radioopplevelsen og gjøre det enklere å følge sendingene.

For oss i Norge vil DAB-teknologien dessuten bidra til mer stabile, fordi digitale signalerer optimaliserer hverandre i kupert terreng. Det å høre radio i bil blir bedre – signalene blir mer stabile og frekvens-ulikheten oppheves.

Slutten av sin tekniske levetid

FM hviler på en analog teknologi. Frekvensene har en naturstyrt begrensning og i enkelte deler av landet er det ikke potensiale for flere kanaler på FM-plattformen. Det er heller ikke potensiale for andre tjenester. Deler av FM-nettet, og særlig det som benyttes av NRK, nærmer seg dessuten slutten av sin tekniske levetid.

Samlet ønske om digitalisering

Alle de store aktørene i norsk radiobransje står samlet om digitaliseringen og har inngått felles forpliktelser for nytt digitalt sendernett i flere tiår fremover. Alle erkjenner at radiomediet har behov for en teknisk oppgradering og en fornyelse. Radio er ved siden av trykte medier, den eneste mediekanalen som i praksis ikke er fulldigitalisert.

Digitalisering av radio har vært utredet i flere år, og ble for alvor satt på dagsorden i 1996, da Kulturdepartementet ba om en mer detaljert utredning av digital kringkasting. De riksdekkende sendernettene vil bli digitale, med unntakk for enkelte lokaleradioer.

Les mer om hva overgangen vil bety for deg

Les mer om bakgrunnen for beslutningen