9 av 10 kjenner FM-overgangen

86 prosent av alle nordmenn kjenner til at det skjer en overgang fra FM til digital radio i Norge.

Av

– Radiodigitaliseringen er en stor omlegging og det er betryggende å se at så mange nordmenn kjenner til den, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge, som er radiobransjens prosjektorganisasjon gjennom det digitale radioskiftet.

I 2017 slukker nasjonale radiosendinger region for region gjennom hele landet, slukkingen begynner i Nordland 11.januar og avsluttes i Troms og Finnmark 13.desember.

Bil henger etter

Ferske tall fra TNS Gallup viser at en stor del av befolkningen allerede har digitale radiovaner. 67 prosent oppgir nå at de har minst en DAB-radio hjemme, i følge tall fra andre kvartal 2016.

Blant de spurte er det nå flere som oppgir at DAB-radioer er i daglig bruk sammenlignet med andelen som oppgir at FM-radioen i daglig bruk. FM-radioen er imidlertid fremdeles mest vanlig i bil, viser Digitalradioundersøkelsen andre kvartal 2016.

– Tallene etterlater ingen tvil om at DAB-radioen er blitt vanlig i norske hjem, men vi ser også at det i tiden fremover skal digitaliseres svært mange biler. Vi forventer en stor bilradioutskifting når det nærmer seg slukking. Mange har tidligere oppgitt av de ønsker å vente med bil-oppgraderingen til FM-sendingene slukker og denne tendensen bekreftes i tallene, sier Torvmark.

Han oppfordrer bileiere til å starte planleggingen av biloppgraderinger allerede nå. Det finnes DAB-radioer og adaptere til alle typer biler og modeller.

59 prosent digital bruk

Digitalradioundersøkelsen er gjennomført blant landets radiolyttere og kartlegger digitale radiovaner i forbindelse med det digitale radioskiftet. I følge undersøkelsen er det 59 prosent som bruker digitale plattformer i sin daglige radiolytting, mot 61 prosent i første kvartal.

– Bruken av digitalradio har vært jevnt økende siden målingen begynte i 2012, med visse variasjoner gjennom radioåret. I sommerhalvåret er det ofte flere som hører radio i bilen og utenfor hjemmet, noe som hvert år gir litt lavere digital bruk i dette tidsrommet. Når flere får digitalradio i bilen, båten og på hytta vil dette endre seg, sier Torvmark.

Vil du se når FM slukkes i din region? Her er oversikten fra hele landet.

Kjennskap til overgangen - TNS Gallup Q2 2016

Om undersøkelsen

Digitalradioundersøkelsen utføres av TNS Gallup og er den offisielle målingen av digital radiolytting. Undersøkelsen gjøres løpende og er vektet mot PPM, som er de offisielle lyttermålingene for radio.

Digitalradioundersøkelsen har fra oppstart i 2012 til og med utgangen 2015 fulgt en etablert metodikk med i hovedsak uendret spørreskjema. Fordi man er inne i det siste året før slukkingen av FM tar til, er det gjort endringer i spørsmål som innebærer visse metodiske justeringer.

Digitalradioundersøkelsen kartlegger bruk blant landets radiolyttere. SSBs Mediebarometer, som også berører digital radiobruk, kartlegger bruk i hele befolkningen, også de som ikke hører radio. SSBs Mediebarometer offentliggjøres årlig.

Foto: Johhny Syversen

INFOGRAFIKK Q2 16