Viktig melding, lytt til radio

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har vurdert overgangen til DAB+ i et beredskapsperspektiv. I en fersk rapport konkluderer direktoratet med at DAB-nettet er mer robust enn FM-nettet, at dekningen er god og at sikkerheten i tuneller blir bedre med DAB+.

Av

I diskusjonen rundt overgangen til digitalradio så har mange stilt spørsmål om sikkerheten og beredskapen i det nye nettet. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen forstår at folk er opptatt av dette.

– I Norge er vi opplært til, og har i ryggmargen at vi skal lytte til radio i beredskapssituasjoner. Og NRK har et spesielt ansvar når det gjelder beredskap og sikkerhet. Derfor har vi også bestillt et DAB-nett med strenge krav til sikkerhet. Det nye nettet er mer robust og mindre sårbart for senderutfall. I tillegg gir det noen nye muligheter til blant annet direkte kommunikasjon med lytterne, sier kringkastingssjefen i en pressemelding fra NRK.

Han er glad for at den ferske rapporten fra DSB konkluderer med at sikkerheten i det nye radiosendernettet er god.

– Vi har hele tiden vært trygg på at den er god. Når det likevel er reist spørsmål om dette, er vi glad for at DSB har gått inn i problemstillingen og gitt oss en ytterligere bekreftelse på at nettet holder det det lover.

Enkelte har tatt til orde for en utsettelse av FM-nettet med tanke på å bedre sikkerheten ved overgangen fra FM til DAB+. Det har ingen hensikt, ifølge DSB-rapporten.

– Vi er spesielt glad for at direktoratet mener at en utsettelse ikke er formålstjenlig med tanke på sikkerheten. De fleste bileiere vil håndtere overgangen når den kommer, sier Eriksen.

I rapporten peker direktoratet på viktigheten av å forsterke informasjons- og kommunikasjonsarbeidet mot publikum.

– Det arbeidet er vi godt i gang med. Publikum vil få mye informasjon om overgangen i tiden framover. I tillegg er har vi mye direkte kontakt med publikum, sier kringkastingssjefen.

Les mer om beredskapen med nye radionett.

Les hele DSBs rapport.