Mistet kanaler? Slik oppdaterer du kanallisten!

Av

For å sikre at radioen din fanger opp nye kanaler og endringer i DAB-sendernettene, bør du oppdatere kanallista!

Når FM sendingene i Nordland ble avsluttet fikk landet 5 nye DAB kanaler – og det er gjort endringer DAB-sendernettene. Derfor bør du oppdatere kanallista.

Kanal-lista er kanal-oversikten på skjermen i radioen. Det er flere grunner til at du jevnlig bør oppdatere denne.

a)     Det sikrer at du får inn kanalene som er tilgjengelig der du er. Tar du med deg kjøkkenradioen til hytta uten å oppdatere kanallista, kan radioen bli stille. Radioen “husker” frekvensen der du gjorde oppdateringen sist, og vil lete etter denne. NRKs kanaler sendes på ulike frekvenser fra region til region, kommersiell radio sender på samme frekvens over hele landet.

b)    Det sikrer at du ikke går glipp av nye kanaler og endringer. Ikke alle DAB-radioer fanger opp en ny kanal automatisk – derfor er oppdatering av kanallisten viktig.

Det finnes to riksdekkende DAB-nett: NRKs nett og et kommersielt nett. Det kommersielle nettet (P4, Radio Norge med flere) har noe mindre dekning enn NRKs nett.

NRK P13, NRK Sport, NRK Klassisk og NRK Jazz sender i det kommersielle nettet frem til 11. januar 2017. Sjekk dekningskartet vårt for å se hvilke kanaler som har dekning der du er.
—————————————————————————————

Funksjonen som lar deg hente kanalene på nytt, altså oppdatere kanallista, kan enten ha en egen knapp eller ligge i hovedmenyen på radioen. Se etter “scan”, “full scan” eller “rescan”. På noen mottakere kan det også være nødvendig å gjenopprette fabrikkinnstillingene (factory reset).

Vær oppmerksom på at radioen din kan ta inn signaler fra flere regioner. For eksempel vil lyttere    sør i Nordland kunne ta inn signaler fra NRK Trøndelag og NRK Møre og Romsdal. Lytter du på “feil” region, kan du få problemer med mottaket. Les mer om NRKs regionale nett her.

De kommersielle radiokanalene, som for eksempel P4 og Radio Norge har sitt eget DAB nett og dette nettet er ikke delt opp i ulike regioner. I radioens display vil dette nettet hete «Norge Riks» og inkluderer alle de riksdekkende kommersielle kanalene