Gjenbruk og gjenvinning

FM-radioer kan oppgraderes og brukes videre – eller de kan gjenvinnes.

Av

Digital radio betyr flere kanaler og mer innhold over hele landet. Men det vil også bety at mange må oppgradere radioen.

Mange FM-radioer kan fortsatt brukes etter radiodigitaliseringen, dersom de oppgraderes med et DAB+adapter. Adapter kan også brukes på eldre DAB-radioer. Enheten gjør at radioen kan ta inn DAB+-signaler. Adapteren DAB+-signaler og videresender lyden til den gamle radioen.

Kan min radio brukes med adapter?

De fleste radioer kan i praksis oppgraderes med en adapter. Sjekk om radioen har en inngang for ekstern lydkilde på baksiden – se etter uttak som kalles aux eller line-in. 

skjermbilde-2016-10-05-kl-22-14-08

Adapter en en boks som kobles til radioen med en kabel. Det digitale radiosignalet fanges opp av adapteret, som videresender lyden til radioen. Slik oppgraderer du din radio.

Adaptere passer særlig godt til antikvariske radioer og samleobjekter eller på større stereoanlegg med innebygget radiomodul.

Adapter til bil

Til bilradioer finnes ulike adaptere. Biladaptere finnes i svært mange varianter, både som enkle plug-inløsninger og som helintegrerte moduler.

Les mer her: Adapterløsninger for bil.

Gjenvinning

Radioer som ikke lengre skal brukes må ikke kastes i søppelet, men leveres til gjenvinning, slik at materialene blir forsvarlig håndtert. Norge har godt utbygde systemer for å håndtere elektronisk og elektrisk avfall.
Når apparatene leveres vil 90 prosent av bestanddelene bli gjenvunnet til nye materialer, mens 9 prosent går til energigjenvinning. Det betyr at 99 prosent av produktene gjenvinnes.

Innlevering sørger også for at man tar hånd om mulige miljøgifter på en ordentlig måte, slik at dette ikke kommer ut i miljøet.

Gamle radioer utgjør årlig et lite volum av alt innsamlet elektronisk og elektrisk avfall. Mindre enn 3,8 % av det som ble samlet inn i 2015 var radio. Til sammenligning utgjorde annet lyd og billedutstyr, fjernsynsapparater, datamonitorer, databehandlingsutstyr, telekommunikasjonsutstyr og kontorutstyr omlag 39 % av alt innsamlet EE-avfall.

Innlevering

Steder som selger radio forplikter seg også til å ta imot radioer som ikke lengre er i bruk. Den kan også leveres til kommunale mottak og gjenvinningsstasjoner. På sortere.no kan du finne mottakssteder i nærheten av der du bor.

Les mer om retur av EE-avfall her 

Andre miljøaspekter 

Digital radiosendinger medfører en lavere strømbruk enn analoge radiosendinger. Besparelsen skyldes at man samler flere kanaler i to sendernett og dermed reduserer det totale antall sendere.

De nasjonale FM-nettene består av et nettverk av ca. 3000 sendere fordelt på fem ulike sendernettverk. Det nasjonale DAB-nettet er basert på ca. 1000 sendere. Disse er fordelt i to landsdekkende DAB-nett.

Strømbruk i apparatet

Nye DAB-radioer har en mindre strømforbruk enn FM-radio og FM-radio på DAB, jmf en britiske rapport. Eldre DAB-mottakere bruker mer strøm enn FM-mottakere.

Test av strømforbruk på radioer, 2013 (teksten er på engelsk)

 

Innlevert EE-avfall 2015 (EE-registeret)

skjermbilde-2016-10-05-kl-22-28-49