Stadig flere hører digital radio

Et økende antall nordmenn bruker det digitale radiotilbudet, som har langt flere kanaler enn på FM. Lyttingen har økt jevnt og trutt de siste årene.

Av

Nordmenns lyttervaner endrer seg i takt med den teknologisk utviklingen og radiolytting skjer ikke kun gjennom radioapparatet. Radio høres via PC, nettbrett, mobiltelefon og tv – og disse plattformene skal sammen med DAB-distribuert radio erstatte den analoge lyttingen. Det er også årsaken til at man måler all digital radiolytting ved overgangen til digital radio.

Økt digital lytting

Første kvartal 2015 oppga 57 prosent av radiolytterne at de lytter til en digital radiokanal daglig. Prosentandelen har vært stigende siden målingen begynte i 2012, første måling i fjerde kvartal 2012 viste 31 prosents lytteroppslutning.

Om undersøkelsen

Digitalradioundersøkelsen utføres av TNS Gallup og gjennomføres løpende gjennom hele året, kun avbrutt med en liten pause ved juletider. Intervjuene gjøres over hele landet og er vektet på alder, kjønn og geografi. Den er også vektet mot de offisielle PPM-tallene fra samme periode som undersøkelsen rapporteres for. Undersøkelsen rapporteres kvartalsvis med et glidende snitt på 6 måneder.

Her finner du mer bakgrunn og resultater fra flere målinger

Digitalradio Norge er oppdragsgiver Digitalradioundersøkelsen, som er den offisielle måling av digital radio lytting i Norge. Digitalradioundersøkelsen gjennomføres løpende og måler digitalandelen i slukkekravene som er formulert i Stortingsmeldingen om radiodigitaliseringen.