Store nett krever operatører

DAB-nettene betjenes av en operatør. En radiooperatør skal tilrettelegge for god og rimelig distribusjon for radiokanalene.

Av

På FM har hver radiokanal hvert sitt sendernett, men i de digitale nettene pakkes flere radiokanaler sammen i ett signal. Operatøren er ansvarlig for å distribuere av dette signalet ut til publikum gjennom de digitale radionettene.

I enkelte tilfeller setter operatøren bort jobben med å operativt bygge ut og drifte nettene. Dette er tilfellet for de riksdekkende DAB-nettene i Norge. NRK er operatør for eget nett, men har satt bort utbygging og drift til Norkring.

Digitalradio Norge fungerer som operatør for radiokanalene i det kommersielle DAB-nettet. Dette nettet er det også Norkring som bygger ut og drifter. Norkring eier begge nett og leier ut all kapasitet til henholdsvis NRK og Digitalradio Norge (og SBS Radio Norge).

For å kunne ta i bruk frekvenser til et DAB-nett i Norge trenger du anleggskonsesjon fra Medietilsynet og en frekvenstillatelse fra Post- og Teletilsynet.

Les mer om dette her