Mange aktører – stor omlegging

Digitalisering av radio involverer mange ulike aktører og bransjer. Omleggingen krever engasjement fra mange for å sikre at norske radiolyttere får et større og bedre radiotilbud.

Av

Myndighetene

Kulturdepartementet utarbeidet hovedplanen for prosessen med digitalisering av radio i form av Stortingsmelding nr 8, 2010-2011, ”Digitalisering av radiomediet”. Denne la premissene for prossessen og satt kravene for slukking av FM-båndet. I senere tid er denne fulgt opp med Stortingsmelding nr 24, 2014-2015, “Rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa av radiomediet”. Medietilsynet har fått i oppgave å informere publikum om digitaliseringen. I tillegg har de ansvaret for å tildele innholdskonsesjoner til radiokanaler som ønsker å sende i DAB-nettene, samt å tildele anleggskonsesjoner til operatører som ønsker å drifte DAB-nett. Nkom har ansvar for å tildele frekvenstillatelser til de samme operatørene slik at sendingene teknisk sett kan sendes ut på lufta.

Radiobransjen

Radiobranjsen består av store og små kringkastere. I Norge har vi tre store radiohus; NRK, P4 Gruppen og Bauer Media. Disse står samlet bak ønsket om at radio må utnytte digitale muligheter, slik andre mediekanaler allerede gjør. Målet er at hele Norge skal ha et bredt, innholdsrikt og gratis radiotilbud i overskuelig fremtid. Radiobransjen rommer i tillegg en rekke lokalradioer. De fleste av disse er organisert gjennom Norsk Lokalradioforbund eller Foreningen Norsk Lokalradio. Lokalradioene har mulighet til å sende via DAB i lokale DAB-nett. I områder av landet hvor det ikke finnes nok kanaler til å skape samarbeid vil det åpnes for at disse kan få fortsette på FM også etter 2017. Digitalradio Norge er en del av radiobransjen, eid av NRK og P4. Selskapet fungerer som operatør for det nasjonale kommersielle DAB-nettet og enkelte lokale DAB-nett. I tillegg har selskapet ansvar for koordinere og drive informasjonsarbeid på vegne av radioaktørene.

Selgerne av radioapparater

Produsentene, importørene og forhandlerne av radioapparater er en helt avgjørende part i digitaliseringen av radiomediet. De skal sørge for at alle nordmenn har et rikelig utvalg av radioapparater å velge mellom – i alle priskategorier. De fleste av disse er medlemmer i interesseorganisasjonen Elektronikkbransjen. Organisasjonen driver informasjonsarbeid internt i bransjen og samler også salgstall for bransjen. En annen viktig bransje er bilbransjen. Også her finnes det aktører med ulike roller: importører, forhandlere og aktører i det såkalte ettermarkedet, som bilverksteder og bilstereobutikker. Alle disse aktørene har et ansvar for å informere sine kunder om det kommende teknologiskiftet.

Andre aktører

Norkring bygger, drifter og eier de nasjonale DAB-nettene i Norge. Selskapet er heleid av Telenor. Norkring har to DAB-nett, ett som er leid ut til NRK og ett som er leid ut til de kommersielle radiokanalene via Digitalradio Norge og Bauer Media. WorldDAB er organisasjonen som internasjonalt koordinerer implementeringen av all Eureka-147-basert teknologi (DAB-familien). Digitaliseringen av radio foregår over hele verden. I de fleste Europeiske land pågår det prosesser for å digitalisere radiomediet. De som har kommet lengst foruten Norge er England, Danmark, Tyskland, Sveits og Nederland. Organisasjonen av europeiske kringkastere, EBU, har anbefalt at radio digitaliseres og peker på DAB+ som den beste løsningen for kringkastet radio.

Lenker:

Digitalradio i Norge 2005 (Innstilling fra arbeidsgruppe oppnevnt av Kultur- og kirkedepartementet (via Medietilsynet))
Kulturdepartementet/Stortingsmelding nr 8 (2010-2011)
Kulturdepartementet/Stortingsmelding nr 24 (2014-2015)
Slukkekravene for FM
NRK/om digitalradio
P4/om digitalradio
Bauer Media
Foreningen Norsk Lokalradio
Norsk Lokalradioforbund
Medietilsynet/om digitalradio
Nkom/om digitalradio
Elektronikkbransjen/om digitalradio
Norkring/verdens mest omfattende DAB-nett
WorldDAB
EBU/anbefaling av digitalisering og DAB+
Digitalradio Norge
DABmytene.no