Når slukker FM-nettet?

De riksdekkende FM-nettene blir slukket i 2017. Slukking skjer region for region og vil pågå i omlag 11 måneder.

Av

Slukkingen starter i Nordland fylke 11. januar 2017 og avsluttes med Troms og Finnmark 13.12 2017. Se når FM-sendingene opphører der du bor. (Trykk på bildet for større versjon).

Regionvis-slukkeplan

NRK, P4-gruppen og SBS Radio slukker sine FM-sendinger samtidig i to av seks regioner. I fire regioner vil NRK slukke FM-sendingene i god tid før privateide kanaler.

 

Lang prosess

Digitalisering av radio har pågått i mange år. De første radiosendingene på DAB begynte allerede i 1995 og omleggingen har skjedd gradvis siden den gang. Det endelige vedtaket om full-digitalisering ble vedtatt av Stortinget i mai 2011. Med det fulgte beslutningen om stenge riksdekkende FM-nett. Slukkingen sluttfører det digitale skiftet og tidspunktet er satt på bakgrunn av kriterier som på forhånd er fastsatt av Stortinget. En stor omleggingen fordrer en forutsigbar ramme for publikum, bransjer og kringkastere.  Se kriteriene nederst.

Gjelder ikke lokalradio

Slukkingen gjelder riksdekkende FM-sendinger og kommersielle lokalradioer i fire store byer. Lokalradio for øvrig vil fortsette å sende på FM som før. Radio sendes både på FM og DAB i tiden frem til slukking, og dobbeltdistribusjon vil kun finne sted i overgangsperioden.

Derfor skjer det

Radio har behov for fornyelse og digitaliseres for å muliggjøre en utvidelse av tilbudet til publikum. Radio er ved siden av trykte medier den eneste mediekanalen som ikke er fulldigitalisert.

FM har begrensede frekvensressurser og gir derfor ikke mulighet for flere riksdekkende kanaler, de er også begrensede muligheter for nye tjenester på FM-plattformen. Digitalisering vil sikre en mer effektiv utnyttelse av frekvensspekteret. En overgang til digital radio gir bredere radiotilbud over hele landet.

LENKE: Hva betyr omleggingen for deg

LENKE: Utbyggingen av de nye DAB-nettene

 

 Slukkekriterier:

* NRKs radiotilbud må ha digital dekning tilsvarende dagens P1-dekning i FM-nettet.
* Det kommersielle nettet må være bygget ut til minst 90 prosent befolkningsdekning.
* Det digitale radiotilbudet må representere en merverdi for publikum.
* Det må finnes rimelige og teknisk tilfredsstillende løsninger for radiomottak i bil.
* Minst halvparten av radiolytterne må daglig høre helt eller delvis på en digital radioplattform.