Av
 1. Bytte hele radioen
 2. Montere adapter
 3. Antennemontering
 4. Produktoversikt adaptere
 5. Produktoversikt bilradio

Når du skal oppgradere bilradioen fra FM til DAB+ finnes det et stort utvalg av produkter, både adaptere og bilradioer. Produktguiden her på Radio.no kan være til hjelp for å få oversikt over aktuelle produkter. Uansett hvilken løsning du velger må du være nøye med antennen. Monteres denne feil vil radiomottaket bli dårlig.

Hva bør jeg velge?

Det første veivalget du står overfor er valget mellom å bytte hele radioen – eller oppgradere den gamle med et adapter. Løsningene ligger ikke langt fra hverandre i pris, men gir ulike bruksopplevelser.

 

Bytte hele radioen

Ønsker du en helt ny radio med DAB+ finnes det mange radioer å velge blant. Dette gir deg en alt-i-ett-løsning, og en fingernem person kan installere ny radio alene. DAB+ radio for bil kommer i både enkel og dobbel høyde og passer i de fleste bilmodellene. Montering kan være mer komplisert i en nyere bil. Det finnes om lag 80 ulike DAB+-radioer å velge mellom i Norge.

Se video om hvordan du bytter ut en vanlig bilradio.

 

 

Vær oppmerksom på at det er mulig å skifte plastdeksel på dashbordet, slik at du kan bytte fra liten til stor radio – eller omvendt.

Les mer her.

 

 

 

 

 

 

 

Montere adapter

En adapter, eller omformer, er en enhet som kobles til den gamle bilradioen. Adapteren mottar digitale radiosignaler fra lufta og sender disse videre til radioen, slik at du kan høre digital radio. Mange av DAB-adapterene på markedet er laget for selvmontering.

Søk på adapter i produktguiden for å se hvilke produkter som er tilgjengelig.

 

Hvordan installere enkle adaptere

Ulike DAB-adaptere kan ha litt ulike prosedyrer for montering, men hovedelementene er vanligvis

 1. Montering av antennen
 2. Legge ledninger: Antenne og strøm. (evt. lydledning fra adapter til bilradio).
 3. Montering av styre-enheten nær førerposisjonen

Disse videoene viser en vanlig type DAB-adapter og de viktigste monteringsmomentene, samt litt om grunnleggende bruk:

Antennemontering

Montering av antennen må gjøres riktig for at DAB-adapteren skal motta de nødvendige signalene. Denne kortfilmen oppsummerer viktige tips om hvordan du monterer en DAB-antenne i bilen selv.

HUSK

Radiomottaket er generelt noe dårligere med innvendig antenne enn med ekstern antenne, men likevel bra nok til å fungere godt de fleste steder i Norge. Behøver du en adapter med veldig god følsomhet, bør du basere deg på ekstern antenne. Kontakt forhandler for råd og montering av disse.

DAB-radio sendes på andre frekvenser enn FM, og krever derfor en annen antenne. Uansett hvilken løsning du velger er det viktig med riktig antennemontering. En feilmontert antenne gjør at du mister signalet.

 • En utvendig antennepisk er den beste antenneløsningen, gjerne festet på taket. Den vanligste løsningen er en såkalt glassklebeantenne, som limes på innsiden av en bilrute.
 • Frontruten er et naturlig valg for montering av DAB-antennen. I noen biler er frontruten belagt med metallfilm som bremser radiosignalene. En bak- eller siderute (uten vindusheis) er da et bedre alternativ. Også frontruter med varmetråder vil kreve alternativ plassering av antennen.
 • Alle antenner skal monteres vertikalt, det vil si stående. De skal ikke monteres horisontalt/ liggende. Dette kan ha stor betydning for radioens evne til å motta svake signaler.
 • Dersom antennen har en jordingskontakt, sørg for at denne kommer i kontakt med metall. Uten jording fungerer antennen ikke like godt.
 • Avstanden til tak- og sidestolper kan ha noe innvirkning på signalet. Følg bruksanvisningen.
 • Når du skal montere antenne er det lurt å sjekke mottaket før du fester den for godt. Dekningskartet viser hvor du kan forvente å motta signaler ift antennetype og radiokanal. Antenner som klebes på ruta kan være vanskelig å flytte uten å ødelegge den. Prøv derfor å feste med vanlig tape provisorisk først.
 • Vil du bytte til en annen antenne enn det som følger med i pakken, husk at det finnes flere ulike typer kontakter. Noen antenner krever strøm, andre gjør ikke det.

Jording

Enkelte antenner krever jording – dette betyr i praksis å feste den i kontakt med bilens metall. Jordingsantenner som ikke jordes fungerer dårlig. Metode for jording varierer med antennetype. Se video om hvorfor noen antenner trenger jording nedenfor.

Slik blir det seende ut i bilen din