Kostnader ved utbyggingen

Norkring eier de landsdekkende DAB-nettene i Norge og bærer dermed investeringen ved nye nett. Radiobransjen har inngått en 20-årig avtale i DAB-nettene.

Av

Lange leieavtaler

Det er inngått leieavtaler med 20 års varighet for begge nett. Dette skal sikre langsiktighet og forutsigbarhet for netteier og radiokanaler. NRK betaler årlig 150 millioner kroner i leie for sitt nett. Tilsvarende leiekostnad for det kommersielle nettet er 65 millioner kroner årlig. Dette tilsvarer kostnadsnivået radiokanalene har for sine FM-nett i dag.

NRKs DAB-nett er mer omfattende enn det kommersielle nettet, og det er nødvendig med mange ekstra sendere for å nå ut til begyggelse også i merspredtbygde strøk. NRK har også et nasjonalt beredskapsansvar på radio som krever at senderne dekker store områder. Det er også årsaken til at NRK betaler en høyere årlig leie enn de kommersielle radiokanalene.

Plass til flere kanaler

En hovedforskjell mellom DAB og FM er kapasitet. På grunn av gode lydkomprimeringsegenskaper har hvert av DAB-nettene kapasitet for rundt 20 radiokanaler når alle kanaler sender i DAB+ formatet. Noen radiokanaler sendes i DAB, som er en eldre DAB-variant. Les mer om DAB og DAB+. FM-nettene har kapasitet til fem riksdekkende radiokanaler. På FM-båndet er det kun NRK P1 som har 99,5 prosent landsdekning.

Investering og vedlikeholdsbehov

Norkring investerer i underkant av 1 milliard kroner i DAB-utbyggingen. Deler av dagens FM-nett nærmer seg slutten av sin tekniske levetid og ville krevet omfattende investeringer til vedlikehold og oppgradering dersom det skulle vært driftet for en lengre periode.