Økt fokus på digitalradio i bil

Denne høsten blir det mer fokus på digitalradio i bil. Det skjer gjennom flere parallelle tiltak som hovedsaklig retter seg mot bilbransjen.

Av

Målet er å øke kunnskapen om digital radio i bil – slik at bilbransjen er godt rustet til å hjelpe folk med å finne den radioløsningen de ønsker. Mange bilister må belage seg på å bruke en adapter, og det finnes mange adapterløsninger å velge mellom.

Satsingen omfatter flere informasjonstiltak til bilbransjeaktører, blant annet oppgradering av radio.no til å omfatter mer bilstoff samt lansering av brosjyrer om adaptere og montering. Utover høsten vil det også komme flere videoer om hvordan antenner, radio og adaptere skal monteres. Det skal også arrangeres kurs og forhandlerrettede aktiviteter.

I løpet av høsten vil det også komme spotter på radio og tv om det digital bilradiotilbudet.

LENKE: Nedlastning av brosjyrer om DAB i bil 

Flere millioner biler

I Norge er det ca. 2,5 millioner personbiler på veiene – svært mange av disse vil behøve en ettermontert løsning for digitalradio når FM slukkes. Målet med satsingen mot bilbransjen er å sikre at den er forberedt på overgangen, og kan tilby norske forbrukere gode løsninger og korrekt informasjon.

DAB vil sørge for et generelt bedre mottak av radiosignaler langs norske veier. Skurret forsvinner og signalene bedres.

LENKE: Digitalradio i bil

LENKE: Dekning langs veien

Mer nyheter om digitalradio i nyhetsbrevet som ble lansert 27.september 2013

LENKE: Nyhetsbrev