Antenner i store kjøretøy

Antenne på taket er alltid beste løsning i store kjøretøy. Her er nøkkel-opplysninger for de som skal montere DAB i lastebil, buss eller andre tyngre kjøretøy.

Av

Om antenner:

  • Antenne på taket er alltid beste løsning i store kjøretøy
  • Forsøk alltid å bruke en antenne tilpasset DAB
  • Dersom dette ikke er mulig/ønskelig, kan en antennesplitter koblet til FM-antennen være et alternativ. OBS: Splitteren forutsetter i utgangspunktet passiv FM-antenne.

Om glassantenner:

  • Det følger med en glassantenne til de fleste DAB-adaptere. Disse er beregnet for personbil og er som regel lite egnet i store kjøretøy (og bobil) pga. av skjerming fra godset
  • Glassantenner i store kjøretøy kan likevel være bra nok i områder i nærheten av en sender (for eksempel for kollektivtrafikk i byer)
  • Utstyr i førerhuset (sporingsenhet, ryggekamera…) kan avgi uønsket radiostøy som forstyrrer DAB-mottaket dersom antennen er plassert på ruta. Et godt alternativ er å bruke en takantenne

Slik monterer du DAB i store kjøretøy (nedlastbar versjon)

Valg av antenner i ulike kjøretøy

Veileder for ulike antenneløsninger

Type løsning Fordeler Ulemper
Egen takantenne laget for DAB Godt mottak også der signalene er svake; robust mot radiostøy fra annet utstyr. Radiomottak uavhengig av kjøreretning Antennekablene må trekkes om
Gjenbruk av eksisterende FM-antenne for mottak av FM og DAB med en splitter Greit mottak, men forutsetter at antennen er passiv (uten forsterker) og at splitteren er god

Ikke behov for å trekke om antennekabler til taket («plug’n’play»). Radiomottak uavhengig av kjøreretning

Ikke fullt så godt mottak som dekningskartet tilsier
Glassantenner som limes på front- eller siderute Følger med i pakken. Forutsetter riktig jording på ruter uten solfilm eller varmetråder. Kan virke tilfredsstillende i områder hvor signalene er veldig sterke. Gir begrenset mottak. Årsaken er at godset skjermer for signalene. Mottaket er retningsavhengig og man kan oppleve hyppige utfall selv om signalene i det aktuelle området er relativt sterke.