Det må finnes bilradiomontering i annenhver kommune

Minst halvparten av landets kommuner og alle fylker må ha et tilbud om ettermontering på plass innen 2015 for at det skal kunne bli slukking av FM-nettet i 2017. – Alle aktører som utfører en eller annen form for service på biler har en naturlig rolle i denne prosessen, sier Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge.

Av

Myndighetene har nå satt som forutsetning at bileiere over hele landet skal ha god mulighet for ettermontering av adaptere til bruk i bil. Analog FM-radio vil etter planen avvikles tidligst i 2017 dersom visse vilkår fastsatt av Stortinget er oppfylt. Ett av vilkårene er at det må foreligge teknisk tilfredsstillende og rimelige adapterløsninger for radio i bil innen 2015.

Ettermonteringsløsninger

Minst halvparten av landets kommuner og alle fylker må ha et tilbud om ettermontering på plass i 2015 for at det skal kunne bli slukking av FM-nettet i 2017.

– Alle aktører som utfører en eller annen form for service på biler har en naturlig rolle i denne prosessen. Både hos bilforhandleren og serviceverkstedet bør man kunne forvente å få et tilbud om digitalisering av bilen, men dette kan også gjøres på steder der man skifter glassruter, dekk, eksosanlegg eller lignende. Vi håper og tror at mange slike steder i tiden fremover vil begynne å tilby radiooppgradering, da dette også er en god forretningsmulighet for flere, sier Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge.

Billyttingen er høy

Godt radiomottak i bilen også i fremtiden er avgjørende for en vellykket overgang fra FM til DAB.

– For folk flest er radioen en svært viktig informasjon- og underholdningskilde i bilen. Radioen har også en helt unik posisjon i forhold til beredskap langs norske veier og tunneler. Det er derfor helt naturlig og viktig for alle parter at myndighetene setter krav til kvalitet, pris og tilgjenglighet når radioen i bilen skal digitaliseres, sier Torvmark.

En betydelig andel av radiolytting skjer i bil, men det er bare en liten andel av dagens bilpark som i dag har digitalt radiomottak. Stadig flere nye biler kommer med DAB-radio som standardutstyr, itillegg finnes det løsninger for alle eldre biler. DAB-adapter vil for mange nordmenn være det mest praktiske og rimeligste alternativet.

– Det finnes mange ulike type aktører rundt i landet som relativt enkelt kan tilby DAB-adaptere og installasjon til sine kunder. For å få godt radiomottak er monteringen av antennen det aller mest avgjørende. De som skal utføre slikt arbeid må sette seg godt inn i den enkelte antennes krav og spesifikasjoner, sier Torvmark.

Stortingsflertallet forutsatte ved behandlingen av digitalradiomeldingen at departementet i løpet av 2013 presiserer hva som ligger i kravet om at det innen 2015 må foreligge teknisk tilfredsstillende og rimelige adapterløsninger for radio i bil.

LENKE: Les kulturministerens uttalelse