Gjør det selv: Slik installerer du adapter

Biler har ulike løsninger for radio og multimedia. Installasjon av DAB-adapter må derfor tilpasses bilen – her er allmenne tips som kan være nyttige.

Av

For de som ønsker å montere selv, vil det i hovedtrekk være to løsninger som er mest aktuelle: “Plug and play”-typen og de litt mer avanserte variantene som kan gjemmes under passasjersetet, for eksempel.

PLUG-AND-PLAY INSTALLASJON

Den enkleste varianten DAB-adapter for bil krever nesten ingen forklaring. To typer adaptere kvalifiserer i dag til betegnelsen “Plug-and-play”, modellen C2 fra merket “Tiny” og produktet “Caliber PMT700“. Begge koster godt under tusenlappen, og installeres i løpet av få minutter.

En nesten like enkell variant DAB-adapter for bil, er Tiny C3. Denne krever litt mer montering, men de fleste kan gjøre det selv. Her kan du se vår steg-for-steg video om dette (NB! Den viste alternative lydtilkoblingen via kassettadapter er ikke inkludert med DAB-adapteren, den kjøpes separat).

LENKE: Ulike typer adaptere

Tross enkel installasjon for denne type adapter kan noen tips og kommentarer være nyttige.

1. Adapteren søker DAB-kanaler selv når man setter det i 12V-uttaket, dvs sigarettenneren. Imidlertid må adapterens lyd også finne veien til FM-radioen, og her er det to alternativer.

I adapteren finnes en liten FM-sender som kan overføre lyden til bilens radio. For at dette skal fungere, må bilens FM-radio stilles inn på den frekvens DAB-adapteren sender på. Riktig frekvens for FM-radioen i bilen er oppgitt på DAB-adapterens skjerm. Når denne frekvensen er funnet, legg den inn som et av forvalgene på bilradioen slik at det er enkelt å hente frem DAB-kanalene etter bruk av bilradioens øvrige FM-kanaler. Etter FM-slukking vil adapteren fungere som hovedmottak for radio, og kun bruke FM-radioen som en slags forsterker.

Alternativt kan man benytte ledning for å overføre lyden til bilradioen. Det krever at bilradioen har en inngang for ekstern lydkilde (ofte kalt “aux”). En ledning til dette formålet følger med adapteren, men det kan bli nødvendig med overganger til andre kontakttyper avhengig av bilens kontakttype. Velg “aux” på bilens lydanlegg, og du hører lyd fra DAB-adapteren. Fordelen med denne typen overføring er at den ikke er like utsatt for støypåvirkning som FM-overføring.

2. Adapteren kan fungere uten antenne i enkelte områder med gode mottaksforhold. Ved varierende signalstyrke, som ofte vil inntreffe ved bilkjøring, er antenne helt klart å anbefale. Det følger med en antenne, og bruksanvisningen forklarer hvordan den bør installeres.

MONTERING AV SKJULTE ADAPTERE

Adaptere som er ment for mer diskret montering enn “Plug-and-play” typen, kan ta noe mer tid å installere, men krever ikke mer kunnskap. Fordelen er at selve DAB-mottakeren monteres usynlig, og bare fjernkontrollen behøver være tilgjengelig for daglig betjening. Denne adaptertypen gir ofte noe mer fleksibel antenneplassering i praksis, hvilket kan gi bedre signalmottak.

I grove trekk består installasjonen av følgende steg:

1. Bestem hvor DAB-adapteren skal monteres, hvordan strøm skal føres frem og hvor antennen bør plasseres. Ønsker du lydoverføring med ledning til bilens lydanlegg, må også dette tas høyde for.
2. Første trinn bør være å sikre at antennens plassering gir godt mottak. Antenner som monteres inne i bilen fungerer ulikt fra bil til bil, så det er lurt å teste ut adapteret litt før man gjør den endelige monteringen. Legg alle ledninger slik at de enkelt kan flyttes ved behov, og fest antennen med klar tape eller liknende av samme grunn. Prøv så ut hvordan mottaket fungerer under kjøring før endelig installasjon gjøres. Se vår artikkel og video om dette her.
3. Den vanligste antennetypen skal limes på innsiden av en rute. Passasjersiden av frontruta er ofte godt egnet. Noen frontruter har en usynlig varmedempende metallfilm som hindrer radiosignalene å finne veien til antennen, andre kan ha varmetråder. I så fall er en siderute bak, som ikke har heve/senke-funksjon et godt alternativ. Bakruta kan også brukes, men unngå felt med varmetråder. Spør bilforhandler om du er i tvil om frontruten har varmedempende belegg. Monter antennen loddrett, ikke vannrett. Noen antenner har en jordingsledning – denne må festes mot bart metall for å få best mulig radiomottak.
4. Når foretrukket antenneplassering er funnet, sjekk bruksanvisningen nøye for tips og anbefalinger om monteringen. For eksempel kan det være fordelaktig å kunne nå frem til adapteret selv etter montering, for programvareoppdatering eller andre formål. Finnes det tilkoblinger som “line in”, USB eller annet, kan man eventuelt legge en skjøteleding fra adapteret frem til ønsket plass for enkel tilgang til disse i det daglige. Husk i så fall dette før endelig installasjon påbegynnes. Unngå å føre ledninger på steder der de kan komme i veien under kjøring, som ved rattet, pedalene og brytere på dashboardet.

Tar man høyde for stegene over, bør man kunne sikre godt mottak og komfortabel bruk av adapteren.

Opplever man at mottaket ikke fungerer, tross korrekt installasjon og utprøving av ulike antenneplasseringer, er det best å ta kontakt med forhandler for å sikre at det ikke er noe galt med selve produktet. Følsomheten for radioer med innvendig antenne er generelt noe dårligere enn de med ekstern antenne, men likevel bra nok til å fungere godt de fleste steder i Norge. Behøver man likevel en DAB-adapter med best mulig følsomhet, er en løsning basert på ekstern antenne det sikreste. For slike løsninger anbefales å kontakte forhandler for råd og montering.

Les mer om ulike typer løsning for ettermontert DAB-løsning for bil her.