DAB monteres i Østlandstunnelene

Statens vegvesen har inngått kontrakt med Paneda DAB AS om installasjon av DAB-anlegg i alle tunneler i Region øst.

Av

Statens vegvesen er i gang med å oppgradere alle kringkastingsanlegg i tunneler til å sende DAB-signaler. Nå skal det monteres DAB-sendere i resterende tunneler på Østlandet.

– Av sikkerhetshensyn skal det være kringkastingsanlegg i alle tunneler over en viss lengde. Når FM-nettet legges ned er det viktig at radioutstyret i disse tunnelene er oppgradert til DAB, sier prosjektkoordinator Ole Laurits Gripstad i Statens vegvesen. Han legger til at FM-utstyret ikke fjernes fra tunnelene, DAB kommer i tillegg til FM.

Kontrakten med Paneda DAB AS omfatter levering, montering, tilkopling og idriftsetting av DAB-utstyr for kringkasting i 22 tunneler fra Østfold i sør til Oppland i nord. Paneda forplikter seg også til å opprettholde funksjonen på DAB-anleggene i fire år. Les mer på Vegvesenets sider. 

Pilotprosjekt i 2003

I 2013 ble det gjennomført et pilotprosjekt med installasjon av DAB-anlegg i et knippe tunneler i Region øst: Eidsvolltunnelen, Hvalertunnelen, Eidettunnelen, Askimtunnelen, Brennetunnelen, Skuitunnelen og Hagantunnelen. Nå oppgraderes altså de resterende tunnelene i Region øst der det også tidligere er montert FM-kringkastingsutstyr.

Kontrakten omfatter følgende tunneler:

 1. Rv4 Gruatunnelen (Oppland)
 2. E16 Røstetunnelen (Oppland)
 3. E16 Lunnertunnelen (Oppland)
 4. E6 Follotunnelen (Akershus)
 5. E6 Smiehagen tunnel (Akershus)
 6. E6 Nordbytunnelen (Akershus)
 7. E6 Nøstvettunnelen (Akershus)
 8. Rv23 Vassumtunnelen (Akershus)
 9. Rv 23 Frogntunnellen (Akershus)
 10. Rv 23 Oslofjordtunnelen (Akershus)
 11. Rv159 Blåkolltunnelen (Akershus)
 12. Rv159 Rælingstunnelen (Akershus)
 13. E16 Kjørbotunnelen (Akershus)
 14. Fv160 Bekkestuatunnelen (Akershus)
 15. E18 Operatunnelen (Oslo)
 16. E6 Vålerengatunnelen (Oslo)
 17. Rv162 Hammersborgtunnelen (Oslo)
 18. Rv162 Vaterlandstunnelen (Oslo)
 19. Rv150 Granfosstunnelen 1 (Akershus)
 20. Rv150 Granfosstunnelen 2 (Oslo)
 21. Rv150 Tåsentunnelen (Oslo)
 22. Rv150 Smestadtunnelen (Oslo)

 

Oslofjordtunnelen får DAB